Měděný důl Bohumír v Jívce

  • Geologie
  • Mineralogie
  • Hornictví

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Dolní Vernéřovice
Obec: Jívka
GPS: 50°32'58.797"N, 16°5'33.639"E (zobrazit na mapě)

V okolí obce Jívka byly na výchozech vrstev permokarbonských sedimentárních hornin odkryty v 19. století kromě radvanických černouhelných slojí také tři sloje s měděným zrudněním, představeným především minerály chalkozínem a bornitem, a doprovázeným sekundárními minerály mědi - malachitem, azuritem a chryzokolem. Dvě z nich byly od poloviny 19. století těženy na dole Bohumír až do roku 1965, kdy byla těžba ukončena. Po 50 letech uzavírky byl Důl Bohumír opět zpřístupněný veřejnosti díky péči o.p.s. Důl Jan Šverma Žacléř jako pamětihodnost zdejšího kraje s hornickou tradicí. Na prohlídkové trase v podzemí, dlouhé více jak 300 metrů, můžete vidět dobře zachovalou stěnovou dobývku s rudní slojí, způsoby betonové i dřevěné výztuže důlní štoly, strojovnu a další důlní zařízení, figuríny horníků při práci a další zajímavosti spojené s hornickou prací. Na konci trasy každého čeká hornická zkouška - adrenalinový výstup větrací šachtou po žebřících na povrch země. Samozřejmě kdo nechce, může se z podzemí vrátit zpět pohodlně po stejné trase vstupní štolou. Celkový dojem z prohlídky umocňují ochranné pomůcky, které každý na začátku dostane - přilba, svítilna a plášť.

Návštěvníkům je také otevřena galerie starých fotografií a hornických předmětů.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://www.djs-ops.cz/cinnosti/medeny-dul-bohumirZpět na seznam geologických lokalit >

Vstupní portál štoly Bohumír.<br />

Vstupní portál štoly Bohumír.

Stropní výdřeva důlních chodeb kopíruje sklon vrstev karbonských slepenců (konglomerátů) a pískovců.<br />

Stropní výdřeva důlních chodeb kopíruje sklon vrstev karbonských slepenců (konglomerátů) a pískovců.

V podzemí dolu si můžete prohlédnout důlní zařízení a vybavení, i běžné hornické pomůcky.<br />

V podzemí dolu si můžete prohlédnout důlní zařízení a vybavení, i běžné hornické pomůcky.

Modrozelené zbarvení důlní stěny sekundárními minerály mědi - především chryzokolem, malachitem a azuritem, vypovídá o průběhu zrudnělé sloje.<br />

Modrozelené zbarvení důlní stěny sekundárními minerály mědi - především chryzokolem, malachitem a azuritem, vypovídá o průběhu zrudnělé sloje.

Takto horníci vylamovali šikmo uloženou rudonosnou sloj.<br />

Takto horníci vylamovali šikmo uloženou rudonosnou sloj.

Prohlídka podzemí starého měděného dolu končí dovrchní (vzestupnou) chodbou a výstupem na povrch komínem po kolmých žebřících.<br />

Prohlídka podzemí starého měděného dolu končí dovrchní (vzestupnou) chodbou a výstupem na povrch komínem po kolmých žebřících.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...