Hornický skanzen Důl Jan Šverma v Žacléři

  • Geologie
  • Paleontologie
  • Hornictví

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Lampertice
Obec: Lampertice
GPS: 50°40'8.752"N, 15°55'37.427"E (zobrazit na mapě)

Areál dolu Jan Šverma, nacházející se něco přes 2 km severovýchodně od centra Žacléře, je poslední dochovalou památkou na hlubinné uhelné hornictví ve východních Čechách, které je písemně dokumentováno již od 16. století. O zachování vyjímečné technické památky po ukončení těžby v roce 1992, založení a zpřístupnění hornického skanzenu se zasloužila obecně prospěšná společnost Důl Jan Šverma o.p.s. Komplexy budov těžních souborů jam Jan a Julie jsou prohlášeny kulturními památkami ČR. Ve strojovnách těžních strojů a v šachetních budovách je pro návštěvníky vytvořena expozice, která plně ukazuje pohyb důlních vozů na povrchu bývalého dolu, dále je k vidění expozice starých důlních map, paleontologických nálezů, ale i fotodokumentace z minulého provozu dolu. K expozici rovněž patří možnost prohlídky časti jámy Julie, větracího kanálu a zařízení ventilátorovny, dále i vyhlídky na panorama Krkonoš a Královeckého Špičáku z těžní věže jámy Jan.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://www.djs-ops.cz/cinnosti/hornicky-skanzen-zaclerZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na areál Hornického skanzenu Důl Jan Šverma s komplexem důlních budov a těžních věží jam Jan a Julie, v pozadí rekultivovaná halda vytěžené hlušiny.<br />

Celkový pohled na areál Hornického skanzenu Důl Jan Šverma s komplexem důlních budov a těžních věží jam Jan a Julie, v pozadí rekultivovaná halda vytěžené hlušiny.

Náraziště těžní jámy Jan s vozíkovým oběhem.<br />

Náraziště těžní jámy Jan s vozíkovým oběhem.

Rotační výklopníky vozíkového oběhu jámy Jan.<br />

Rotační výklopníky vozíkového oběhu jámy Jan.

Důlní strojovna s těžním strojem a prohlídkovou epozicí zkamenělin, důlních map, hornických předmětů a fotografií.<br />

Důlní strojovna s těžním strojem a prohlídkovou epozicí zkamenělin, důlních map, hornických předmětů a fotografií.

Paleontologická expozice z bohatých nálezů vyjímečně zachovalých rostlinných fosílií v uhlonosných vrstvách ukazuje nevídanou rozmanitost karbonské flóry.<br />

Paleontologická expozice z bohatých nálezů vyjímečně zachovalých rostlinných fosílií v uhlonosných vrstvách ukazuje nevídanou rozmanitost karbonské flóry.

Soška svaté Barbory - patronky havířů, vyřezaná z antracitu - nejkvalitnějšího černého uhlí, od polských partnerů.<br />

Soška svaté Barbory - patronky havířů, vyřezaná z antracitu - nejkvalitnějšího černého uhlí, od polských partnerů.

52 m vysoká těžní věž jámy Jan slouží ve skanzenu jako unikátní rozhledna s panoramatickým výhledem na široké okolí.<br />

52 m vysoká těžní věž jámy Jan slouží ve skanzenu jako unikátní rozhledna s panoramatickým výhledem na široké okolí.

Pohled z těžní věže Jan na úpravnu uhlí, zrekultivovanou haldu vytěžené hlušiny a hřeben vulkanických Vraních hor s 881 m vysokým vrcholem Královeckého Špičáku.<br />

Pohled z těžní věže Jan na úpravnu uhlí, zrekultivovanou haldu vytěžené hlušiny a hřeben vulkanických Vraních hor s 881 m vysokým vrcholem Královeckého Špičáku.

Pohled z těžní věže Jan na těžní budovy a těžní věž jámy Julie. V pozadí Rýchorský hřbet Krkonoš.<br />

Pohled z těžní věže Jan na těžní budovy a těžní věž jámy Julie. V pozadí Rýchorský hřbet Krkonoš.

Vstupní portál nově otevřené prohlídkové štoly Jitřenka.<br />

Vstupní portál nově otevřené prohlídkové štoly Jitřenka.

Ústí štoly je vyztuženo ocelovou obloukovou výztuží, slangově nazývanou hajcmany podle prvního dodavatele této výztuže - německé firmy Heitzmann AG. Prohlédnout si zde můžete i důlní bagr s důlními vozíky, tzv. huntem a klaničákem.<br />

Ústí štoly je vyztuženo ocelovou obloukovou výztuží, slangově nazývanou hajcmany podle prvního dodavatele této výztuže - německé firmy Heitzmann AG. Prohlédnout si zde můžete i důlní bagr s důlními vozíky, tzv. huntem a klaničákem.

Ve stěně štoly můžete in situ (na původním místě v hornině) vidět pelosideritový výlitek zploštěle deformovaného kmene stromové plavuně rodu Lepidodendron.<br />

Ve stěně štoly můžete in situ (na původním místě v hornině) vidět pelosideritový výlitek zploštěle deformovaného kmene stromové plavuně rodu Lepidodendron.

Zadní část štoly je vyztužena dřevěnou výztuží neboli výdřevou.<br />

Zadní část štoly je vyztužena dřevěnou výztuží neboli výdřevou.

V čelbě rozrážky (krátké příčné chodby) při ústí štoly je k vidění kontakt více jak 1 m mocné uhelné sloje a podložních karbonských sedimentů.<br />

V čelbě rozrážky (krátké příčné chodby) při ústí štoly je k vidění kontakt více jak 1 m mocné uhelné sloje a podložních karbonských sedimentů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...