Důl Vilemína ve Žďárkách

  • Hydrogeologie
  • Paleontologie
  • Hornictví

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Žďárky
Obec: Žďárky
GPS: 50°28'22.983"N, 16°14'47.007"E (zobrazit na mapě)

Bývalý uhelný důl, opuštěný od dvacátých let minulého století, nalezneme na samé hranici s Polskem v horní části údolí Strouženského potoka asi 1 km východně od severního konce obce Žďárky. Uhelné sloje, těžené na dole, patří dolsko - žďáreckým vrstvám žacléřského souvrství svrchního karbonu. Z celkového počtu šesti slojí byly na dole těženy především dvě stratigraficky nejvyšší sloje, zvané 3. a 4.sloj. Nejstálejší byla 3.sloj (až 2 m mocnosti), nejlepší uhlí měla 4.sloj (stratigraficky nejmladší). Důlní pole bylo otevřeno 360 m dlouhou úpadní jámou hloubenou ve 3.sloji.

Na místě dolu se dnes nacházejí zarostlé zbytky starých odvalů (hald) zaplňujících údolí a jedna důlní budova, v níž je provozováno sezónní turistické občerstvení. Ve vyrubaném materiálu částečně odkrytého odvalu se v železitých pískovcích a šedých jílovcích (lupcích) poměrně bohatě nachází drobné otisky zuhelnatělých karbonských rostlin - především olistění a větviček stromovitých plavuní (rodu Lepidodendron), kmínků stromovitých přesliček (rodu Calamites) nebo řídce i drobných listů kapradin. V okolních údolních sedimentech z rozvětralých pískovců a slepenců se ojediněle vyskytují také úlomky prokřemenělých kmenů permokarbonských dřevin - araukaritů. Asi 400 metrů jihozápadně od bývalého dolu nalezneme ve svahu nad cestou dnes již sotva znatelné zavalené ústí dědičné štoly z dob někdejší těžby, které však lehce najdeme podle trvale vyvěrajícího poměrně silného pramene železité důlní vody, zbarvující kamenité dno potůčku jasně rezavými usazeninami vysrážených kysličníků železa.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/306Zpět na seznam geologických lokalit >

Zbytky zarostlé uhelné haldy jsou vděčným zdrojem drobných rostlinných zkamenělin karbonského stáří.<br />

Zbytky zarostlé uhelné haldy jsou vděčným zdrojem drobných rostlinných zkamenělin karbonského stáří.

V hlušině haldy můžete nalézt například otisky listů stromovitých plavuní, a v okolních kamenitých údolních sedimentech při troše štěstí třeba i kousek prokřemenělého kmene karbonského předchůdce dnešních jehličnanů - araukarit. <br />

V hlušině haldy můžete nalézt například otisky listů stromovitých plavuní, a v okolních kamenitých údolních sedimentech při troše štěstí třeba i kousek prokřemenělého kmene karbonského předchůdce dnešních jehličnanů - araukarit.

Bývalá důlní budova je zrekonstruována a majitel v ní provozuje sezónní turistické občerstvení.<br />

Bývalá důlní budova je zrekonstruována a majitel v ní provozuje sezónní turistické občerstvení.

Z nedaleké zavalené dědičné štoly vyvěrá silně železitá důlní voda.<br />

Z nedaleké zavalené dědičné štoly vyvěrá silně železitá důlní voda.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...