Rožmitál - lomy

  • Geologie
  • Petrologie
  • Mineralogie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Rožmitál
Obec: Broumov
GPS: 50°36'58.173"N, 16°22'19.946"E (zobrazit na mapě)

Tato významná geologická lokalita představuje nejen geoturistickou zajímavost (geotop) jako naleziště primárních minerálů a fosilií, a významný studijní profil, ale má také regionálně-geologický význam například pro detailnější geologické mapování. Ve Starém lomu na Homoli byla těžba ukončena v roce 2000, a následně v roce 2008 se projekt „Starý lom – Homole“ na obnovu vytěženého území stal jedním z finalistů soutěže Zelený most – o nejlepší revitalizační projekt ČR 2008. V rámci projektu byla vybudována naučná stezka ochrany přírody se sedmi tematickými zastaveními, které návštěvníka seznámí s přirozenou ekologickou obnovou území po těžbě.

Ukončené i probíhající těžební práce zde na rozsáhlých profilech odkrývají lávové proudy výlevných andezitoidních hornin současně s mocnými vrstvami různorodých pyroklastických sedimentů (úlomkovitých sopečných produktů - tufů, vulkanických brekcií apod.). Zajímavým obsahem zmíněných pyroklastických hornin jsou například tzv. akreční lapilli – drobné kuličkovité útvary vzniklé nabalením vulkanického popela na dešťové kapky padající skrz vulkanický mrak. Primárními minerály, které je možné v místních vulkanitech nalézt, jsou například malachit, azurit, limonit, baryt, sulfidy a oxidy Cu, vzácně i ryzí Cu. Ve stropu andezitoidového příkrovu se nacházejí fosilní mlži. Zčásti masivní, zčásti mandlovcovité melafyry (bazaltandezity) jsou v horní části většinou rozpraskané se záteky sedimentů (prachovce, někdy pískovce).

Těžební práce v tzv. severním lomu i technologickou linku na úpravu drceného kameniva provozuje Zemědělské družstvo Šonov u Broumova. Lom je v provozu od roku 1965 a produkuje lomový kámen, štěrkodrtě a hrubé drcené a tříděné kamenivo, zejména pro stavební účely a jako posypový materiál. Při návštěvě lokality, jejíž součástí je i tento funkční lom s probíhajícími těžebními a přepravními pracemi, je třeba dodržovat obecná i místní bezpečnostní pravidla. Dbát zvýšené opatrnosti doporučujeme vzhledem k rozvolněnosti zachovalých skalních stěn a výchozů i při exkurzi volně přístupného Starého lomu Homole po naučné stezce.

Letáček s bližšími informacemi a popisem naučné stezky si můžete stáhnout zde: http://www.broumovsko.cz/brozury-ke-stazeni

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1865Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na odtěženou část starého lomu na Homoli.<br />

Celkový pohled na odtěženou část starého lomu na Homoli.

Zachovalá skalní stěna opuštěného lomu Homole umožňuje na unikátním geologickém profilu studovat vulkanické procesy, které zde probíhaly přibližně před 300 miliony let.<br />

Zachovalá skalní stěna opuštěného lomu Homole umožňuje na unikátním geologickém profilu studovat vulkanické procesy, které zde probíhaly přibližně před 300 miliony let.

Obnažené vrstvy pyroklastických sedimentů vypovídají o charakteru a průběhu zdejší vulkanické činnosti v pozdně-prvohorním období permu.<br />

Obnažené vrstvy pyroklastických sedimentů vypovídají o charakteru a průběhu zdejší vulkanické činnosti v pozdně-prvohorním období permu.

Odtěženou částí starého lomu vede naučná stezka, seznamující s geologií lokality a množstvím rozdílných místních biotopů a přírodních fenoménů. <br />

Odtěženou částí starého lomu vede naučná stezka, seznamující s geologií lokality a množstvím rozdílných místních biotopů a přírodních fenoménů.

Severní lom s probíhajícími těžebními pracemi si můžete prohlédnout z protějšího vrcholu Homole.<br />

Severní lom s probíhajícími těžebními pracemi si můžete prohlédnout z protějšího vrcholu Homole.

Z vyhlídky nad starým lomem je krásný výhled nejen do funkční severní části lomu, ale i na celou Broumovskou kotlinu a hřeben křídové kuesty Broumovských stěn.<br />

Z vyhlídky nad starým lomem je krásný výhled nejen do funkční severní části lomu, ale i na celou Broumovskou kotlinu a hřeben křídové kuesty Broumovských stěn.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...