Broumovské stěny

  • Petrologie
  • Geologie
  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Božanov
Obec: Suchý Důl, Božanov
GPS: 50°33'49.809"N, 16°16'33.633"E (zobrazit na mapě)

12 km dlouhý pás Broumovských stěn, představující podle geomorfologického členění okrsek geomorfologického celku Broumovská vrchovina, se táhne v délce přibližně 10 km od Božanovského Špičáku (772 m n.m.) nad Božanovem severozápadním směrem po výrazný ostroh Honského Špičáku (652 m n.m.), tyčící se nad obcí Jetřichov. Samotný hřeben Broumovských stěn tvoří pískovcová kuesta (strukturní asymetrický hřbet), spadající příkrými skalními srázy na severovýchod do Broumovské kotliny a mírně se svažující jihozápadním směrem do Polické pánve. Tyto mírné svahy jsou však rozbrázděny nespočetnými hlubokými skalnatými roklemi, z nichž nejhlubší a snad i nejdivočejší, dokonce s několika jeskyněmi, je Kovářova rokle se značenou turistickou cestou, zařezávající se do pískovcového hřebene pod vrcholem Supí hnízdo (Supí koš) 702 m n.m. a po cca 1 km ústící do údolí Hlavňovského potoka. Z hlediska ochrany přírody byly tyto jihozápadní svahy hřebene Broumovských stěn s pískovcovými roklemi v roce 2009 vyhlášeny Národní přírodní památkou Polické stěny, zatímco území ostrých skalních srázů na severovýchodním úbočí hřebene je již od roku 1956 Národní přírodní rezervací Broumovské stěny. Při návštěvě unikátních přírodních zákoutí Broumovských stěn je proto třeba si uvědomovat a dodržovat pravidla pohybu a chování v chráněných územích.

Další informace:  http://lokality.geology.cz/99 , http://lokality.geology.cz/3282 , 

http://www.broumovsko.cz/cs/broumovske-steny-1

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/99Zpět na seznam geologických lokalit >

Pohled z hřebene Broumovských stěn od skalního útvaru Kočka na severovýchod do Broumovské kotliny a na hřeben vulkanických Javořích hor.<br />

Pohled z hřebene Broumovských stěn od skalního útvaru Kočka na severovýchod do Broumovské kotliny a na hřeben vulkanických Javořích hor.

Pohled z vyhlídky Supí koš (Supí hnízdo) 702 m n.m. k jihovýchodu na kuesty Modrý kámen, Koruna a Stolové hory (Szczeliniec).<br />

Pohled z vyhlídky Supí koš (Supí hnízdo) 702 m n.m. k jihovýchodu na kuesty Modrý kámen, Koruna a Stolové hory (Szczeliniec).

Kamenné hřiby, rozeseté po návrší strukturní plošiny kuesty Polické křídové pánve severovýchodně od obce Slavný, jsou jednou z nejvýraznějších geomorfologických zajímavostí NPP Polické stěny.<br />

Kamenné hřiby, rozeseté po návrší strukturní plošiny kuesty Polické křídové pánve severovýchodně od obce Slavný, jsou jednou z nejvýraznějších geomorfologických zajímavostí NPP Polické stěny.

Pohled do Kovářovy rokle od severovýchodu z vyhlídky Skalní divadlo.<br />

Pohled do Kovářovy rokle od severovýchodu z vyhlídky Skalní divadlo.

Charakteristicky zploštělé pískovcové věže Broumovských stěn se v Kovářově rokli vypínají do výšky 50-60 metrů.<br />

Charakteristicky zploštělé pískovcové věže Broumovských stěn se v Kovářově rokli vypínají do výšky 50-60 metrů.

Skalní útvar Čertova tchyně z vyhlídky u Kamenných Hřibů.<br />

Skalní útvar Čertova tchyně z vyhlídky u Kamenných Hřibů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...