Kamenec

  • Geomorfologie
  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Šonov u Broumova
Obec: Šonov
GPS: 50°35'50.550"N, 16°24'34.873"E (zobrazit na mapě)

Asi kilometr severovýchodně od křižovatky u kostela v centru obce Šonov se vypíná hřbet s dvěma plochými vrcholy - kóty 554 a 557. Na západních a severozápadních svazích severního vrcholu v horní části úbočí nad lesní silnicí ukrývá smíšený lesní porost seskupení masivních vysokých skalních srubů. Skály Vás překvapí nejen mohutnými hranatými bloky nezvykle tmavé barvy, ale i zvláštně korodovaným povrchem výrazně tvrdé horniny po síti jemných puklin. Skalní masiv zde představuje relikt (zbytek) mocného lávového proudu, k jehož sopečnému – pravděpodobně trhlinovému pevninskému výlevu došlo koncem prvohor v období permu. Vytvářejí ho černošedé sklovité lávy - bazaltandezity (dříve melafyry) zvané weiselbergity, které chemicky představují nejbazičtější výlevné horniny permokarbonského vulkanismu. Patří ke svrchním šonovským "melafyrům" olivětínských vrstev. Pravidelná síť puklin v masívu podmiňuje hranolovitý rozpad skal. Masivní skalní sruby jsou výsledkem mrazového zvětrávání. Místní potok vytváří v severozápadním pokračování vrchu hluboce zaříznutou rokli, po jejíchž jihovýchodních svazích skály pokračují od silnice cca 150 m nad kapličkou po stoupajícím hřebenu směrem k Rudnému vrchu (kóta 654). Lokalita Kamenec představuje nejvýraznější výchoz "melafyrů" v Javořích horách. Stupňovité sruby a úpatní sutě jsou též znakem probíhajícího procesu řícení skal včetně projevů svahových nestabilit ve formě drobných sesuvů půdy a kamenné sutě.

Další informace:  http://lokality.geology.cz/1836

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Mohutné skalní výchozy jsou zbytkem mocného lávového proudu, k jehož výlevu došlo v období permské vulkanické činnosti na konci prvohor.<br />

Mohutné skalní výchozy jsou zbytkem mocného lávového proudu, k jehož výlevu došlo v období permské vulkanické činnosti na konci prvohor.

Zdejší tmavošedé až černošedé výrazně sklovité lávy bazaltandezitového složení představují nejbazičtější typ tzv.melafyrů, nazývaný weiselbergit. Jsou také nejbazičtějšími permokarbonskými výlevnými magmatickými horninami Javořích hor.<br />

Zdejší tmavošedé až černošedé výrazně sklovité lávy bazaltandezitového složení představují nejbazičtější typ tzv.melafyrů, nazývaný weiselbergit. Jsou také nejbazičtějšími permokarbonskými výlevnými magmatickými horninami Javořích hor.

Vysokou tekutost (neboli nízkou viskozitu) bazaltandezitových láv dokládá na jednom ze skalních výchozů vypreparovaná zachovalá výplň lávového tunelu, vzniklého ve starším lávovém proudu a zaplněný magmatickou taveninou při pozdějším lávovém výlevu.<br />

Vysokou tekutost (neboli nízkou viskozitu) bazaltandezitových láv dokládá na jednom ze skalních výchozů vypreparovaná zachovalá výplň lávového tunelu, vzniklého ve starším lávovém proudu a zaplněný magmatickou taveninou při pozdějším lávovém výlevu.

Výchozy bazaltandezitů se rozpadají do mohutných skalních bloků, přičemž dokladem stále probíhajícího procesu řícení skal a svahové nestability úbočí jsou čerstvé výsypky a sesuvy kamenné suti a zeminy při úpatí některých skalních srubů.<br />

Výchozy bazaltandezitů se rozpadají do mohutných skalních bloků, přičemž dokladem stále probíhajícího procesu řícení skal a svahové nestability úbočí jsou čerstvé výsypky a sesuvy kamenné suti a zeminy při úpatí některých skalních srubů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...