Velký lom na Mlýnském vrchu

  • Geologie
  • Stratigrafie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Hejtmánkovice
Obec: Hejtmánkovice
GPS: 50°36'44.877"N, 16°18'10.067"E (zobrazit na mapě)

Takzvaný Velký lom na Mlýnském vrchu je nejzachovalejším ze tří starých opuštěných kamenolomů, vylámaných v horninách olivětínských vrstev v bezprostředním okolí zmíněného plochého hřebene Mlýnského vrchu. Tento jámový lom s výškou lomové stěny 5 - 8 metrů byl vybudován za účelem těžby pevného stavebního kamene na výchozu tělesa pyroklastických hornin ryolitového složení (kyselých vulkanických hornin vzniklých spečením jemného a úlomkovitého materiálu vyvrženého při sopečné erupci, provázené vznikem žhavých pyroklastických proudů). V lomu jsou odkryty tyto bělavé až narůžovělé hrubozrnné horniny, označované jako "ryolitové tufy Mlýnského vrchu", představující nejmladší produkty zdejšího permského vulkanismu, poněkud odlišného petrografického charakteru oproti tufům starších geologických jednotek. Tyto horniny jsou v současné době pro svá specifika předmětem studia.

Další informace:  http://lokality.geology.cz/1560

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Prostor opuštěného Velkého lomu je již silně zarostlý náletovými dřevinami, ale horniny ve stěně jsou stále odkryté a stupeň jejich zvětrání je relativně nízký.<br />

Prostor opuštěného Velkého lomu je již silně zarostlý náletovými dřevinami, ale horniny ve stěně jsou stále odkryté a stupeň jejich zvětrání je relativně nízký.

Masivní vulkanické horniny jsou v jihozápadní stěně bývalého jámového lomu překryty lavicovitě odlučnými karbonátickými pískovci až prachovci s polohami rozpadavých tmavých jílovců.<br />

Masivní vulkanické horniny jsou v jihozápadní stěně bývalého jámového lomu překryty lavicovitě odlučnými karbonátickými pískovci až prachovci s polohami rozpadavých tmavých jílovců.

Těženou horninou byly světlešedé, bělavé až narůžovělé, pevné masivní ryolitové tufy (či ignimbrity), jejichž geneze (způsob vzniku) a přesné zařazení je v současnosti předmětem studia.<br />

Těženou horninou byly světlešedé, bělavé až narůžovělé, pevné masivní ryolitové tufy (či ignimbrity), jejichž geneze (způsob vzniku) a přesné zařazení je v současnosti předmětem studia.

Ve spodních partiích lomu byly z polohy nezvětralých masivních ryolitoidů (horniny ryolitového složení) vylamovány i relativně velké bloky stavebního kamene.<br />

Ve spodních partiích lomu byly z polohy nezvětralých masivních ryolitoidů (horniny ryolitového složení) vylamovány i relativně velké bloky stavebního kamene.

Červenavě hnědý jemnozrnný deskovitě odlučný karbonatický prachovec z nadloží vulkanických pyroklastických hornin.<br />

Červenavě hnědý jemnozrnný deskovitě odlučný karbonatický prachovec z nadloží vulkanických pyroklastických hornin.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...