Žaltmanské arkózy v údolí Jíveckého potoka

  • Paleontologie
  • Geomorfologie
  • Petrologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Bystré u Stárkova
Obec: Stárkov
GPS: 50°31'42.404"N, 16°7'4.197"E (zobrazit na mapě)

Skalní sruby a defilé tvoří hranu kuesty s blokovým rozpadem takzvaných žaltmanských arkóz a slepenců, s doprovodným jevem řícení skal a blokovými a balvanitými svahovými akumulacemi při úpatí a po jihozápadním úbočí hřebene. Označení žaltmanské arkózy bylo přijato podle názvu nejvyššího vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu, na jehož hřebenu se četné výchozy právě těchto typických sedimentárních hornin vyskytují. Žaltmanské arkózy jsou bohatě provrstveny jemnými i hrubšími polohami hrubozrnných slepenců (konglomerátů), často s rezavě hnědým železitým tmelem. V poměrně častých polohách jemnozrnnějších světlešedých pískovců bývá dobře patrné šikmé zvrstvení a na některých odlučných vrstevních plochách je ojediněle možné objevit i přítomnost čeřin. Výskyt zbytků kmenů araukaritů nebo stop po nich je vesměs vázán na hrubozrnnější polohy místy železitých arkózových pískovců a slepenců. Charakter zvrstvení a rozhraní sedimentů odlišné zrnitosti je na skalních blocích a stěnách plasticky zvýrazněn vlivem selektivního zvětrávání formou skalních lamel či vrstevních spár.

Další informace:  http://lokality.geology.cz/300

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Jihozápadní skalnatou hranu více jak 300 metrů dlouhého zalesněného hřebene tvoří 10 - 20 metrů vysoké výchozy k severovýchodu ukloněných vrstev karbonských sedimentů.<br />

Jihozápadní skalnatou hranu více jak 300 metrů dlouhého zalesněného hřebene tvoří 10 - 20 metrů vysoké výchozy k severovýchodu ukloněných vrstev karbonských sedimentů.

Mohutné skalní sruby jsou seskupené ve stoupající hřebenové defilé.<br />

Mohutné skalní sruby jsou seskupené ve stoupající hřebenové defilé.

 Selektivním zvětráváním vypreparované a zvýrazněné vrstvy pískovců, arkóz a slepenců jsou názornou přírodní učebnicí sedimentologie a současně kronikou s podrobným popisem podmínek, při nichž se zde v období karbonu ukládal naplavovaný materiál. <br />

Selektivním zvětráváním vypreparované a zvýrazněné vrstvy pískovců, arkóz a slepenců jsou názornou přírodní učebnicí sedimentologie a současně kronikou s podrobným popisem podmínek, při nichž se zde v období karbonu ukládal naplavovaný materiál.

Při pozorné prohlídce skal můžete narazit i na otisky a otvory po vypadlých či vylomených araukaritech - prokřemenělých kmenech prvohorních stromů. <br />

Při pozorné prohlídce skal můžete narazit i na otisky a otvory po vypadlých či vylomených araukaritech - prokřemenělých kmenech prvohorních stromů.

Z hřebene zřícené balvany zde nezřídka poskytují originální pevný a výživný podklad kořenům náletových stromů.<br />

Z hřebene zřícené balvany zde nezřídka poskytují originální pevný a výživný podklad kořenům náletových stromů.

Historické stopy o využívání pevných arkózových pískovců místními usedlíky dokládají po svahu místy rozeseté hromady kamenných hranolů, štípaných pravděpodobně ze zřícených balvanů, a z již neznámého důvodu zanechaných na místě opracování.<br />

Historické stopy o využívání pevných arkózových pískovců místními usedlíky dokládají po svahu místy rozeseté hromady kamenných hranolů, štípaných pravděpodobně ze zřícených balvanů, a z již neznámého důvodu zanechaných na místě opracování.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...