Artéský pramen Julinka

  • Paleontologie
  • Hydrogeologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°32'11.538"N, 16°13'59.758"E (zobrazit na mapě)

Prameník v původní podobě kovového stojanu s oboustranným výtokem vody, zdobeného plastikou ženy, byl dokončen roku 1906 nákladem starosty obce Viléma Pellyho. Při úpravě náměstí, provedené v roce 1958, došlo k odstranění původního prameníku, vnitřní kruh byl zasypán a osázen alpínem s použitím odolovských araukaritů. Současná úprava z roku 2015 otevřela zarůstající okolí prameníku, zviditelnila jej a lépe zpřístupnila veřejnosti. Kvalita vody je pravidelně kontrolována.

Empírová kašna, stojící v těsném sousedství prameníku na místě někdejšího městského pivovaru, pochází z roku 1819. Je dílem místního kameníka Filipa Klemta ze Suchého Dolu, který ji zhotovil podle návrhu projektanta z Vídně. Nápisy na kašně zkomponoval městský písař, bývalý učitel Vincenc Mrnka. Kašna je dnes napájena pomocí čerpadla vodou, která odtéká z vedlejšího pramene „Julinka“.

Prameník "Julinka" a empírová kašna jsou jedním z městských "Polických zastavení po místních památkách a zajímavostech" se stručnou informační tabulkou. 

Další informace:  http://www.policko.cz/cs/pamatky-zajimavosti-policka/policka-zastaveni/julinka-kasna

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Prameník je napájený 70 metrů hlubokým artéským vrtem, provedeným v roce 1906.<br />

Prameník je napájený 70 metrů hlubokým artéským vrtem, provedeným v roce 1906.

Přírodní úprava prameníku Julinka s estetickým využitím kusů zkamenělého dřeva - araukaritů z nedalekých Jestřebích hor pochází z roku 1958, poslední úprava kování a okolí prameníku je z roku 2015. <br />

Přírodní úprava prameníku Julinka s estetickým využitím kusů zkamenělého dřeva - araukaritů z nedalekých Jestřebích hor pochází z roku 1958, poslední úprava kování a okolí prameníku je z roku 2015.

Prameník se nachází uprostřed Masarykova náměstí v bezprostředním sousedství empírové kašny z roku 1819.<br />

Prameník se nachází uprostřed Masarykova náměstí v bezprostředním sousedství empírové kašny z roku 1819.

Schéma principu vývěru vody z artéského pramene.<br />

Schéma principu vývěru vody z artéského pramene.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...