U mašinky

  • Hornictví

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Malé Svatoňovice
Obec: Malé Svatoňovice
GPS: 50°31'39.123"N, 16°3'22.546"E (zobrazit na mapě)

V terénní expozici, umístěné na bývalé úzkokolejné trati z dolu IDA do Malých Svatoňovic, si můžete prohlédnout a "osahat" nejpoužívanější důlní stroje a techniku pro těžbu uhlí a ražbu důlních chodeb. Z dopravních prostředků zde uvidíte důlní dieselovou lokomotivu BND-30, důlní vozík pro přepravu osob - tzv. pulman, několik historických typů nákladních vozíků pro přepravu vyrubaného uhlí nebo hlušiny - tzv. huntů, nákladní vozík "klaničák" na přepravu dřevěných fošen a kulatiny na "výdřevu" (dřevěnou výztuž) důlních chodeb. Kolejový důlní bagr (vystavený je zajímavý historický exemplář) a důlní naviják se používají pro nakládání rozvolněné horniny do "huntů" a pro její "vyškrabávání" při ražbě důlních chodeb. Prohlédnout si můžete i hydraulickou důlní výztuž, používanou na uhelném porubu (čelo podzemní chodby, kde se "rube" uhlí z uhelné sloje) pro dočasné zpevnění vyrubaných (vytěžených) prostor proti zřícení stropu, nebo sestavenou část ocelové obloukové výztuže - tzv. hajcmany, používanou pro trvalé vyztužení hlavních důlních chodeb. V expozici samozřejmě nechybí ani hlavní části těžního zařízení - důlní uhelný kombajn a pohon hřeblového dopravníku pro přepravu vyrubaného uhlí od kombajnu. 

Expozice je volně přístupná.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Historický důlní bagr a nákladní důlní vozíky (hunty), používané k dopravě vyrubaného uhlí nebo hlušiny v různých historických obdobích.<br />

Historický důlní bagr a nákladní důlní vozíky (hunty), používané k dopravě vyrubaného uhlí nebo hlušiny v různých historických obdobích.

Terénní expozice důlních strojů je instalovaná na bývalé úzkokolejné dráze od štoly IDA do Malých Svatoňovic. Mezi exponáty nechybí důlní dieselová lokomotiva BND-30 ani důlní vozík pro přepravu horníků - pulman.<br />

Terénní expozice důlních strojů je instalovaná na bývalé úzkokolejné dráze od štoly IDA do Malých Svatoňovic. Mezi exponáty nechybí důlní dieselová lokomotiva BND-30 ani důlní vozík pro přepravu horníků - pulman.

Informační tabule Vás seznámí se základními technickými a historickými údaji.<br />

Informační tabule Vás seznámí se základními technickými a historickými údaji.

Hydraulická důlní výztuž pro dočasné zpevnění vyrubaného prostoru a trvalá ocelová oblouková výztuž - tzv. hajcmany.<br />

Hydraulická důlní výztuž pro dočasné zpevnění vyrubaného prostoru a trvalá ocelová oblouková výztuž - tzv. hajcmany.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...