Lom Božanov

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Božanov
Obec: Božanov
GPS: 50°30'25.206"N, 16°20'10.134"E (zobrazit na mapě)

Je nepochybné, že božanovský pískovec byl získáván nejprve rozlamováním povrchových balvanů v lese jihozápadně od obce a teprve pak v dnešním lomu. Kdy konkrétně byl tento lom založen, se bohužel nepodařilo zjistit, rozhodně však musel existovat už na počátku 20. století.

Božanovský pískovec je převážně béžový, někdy ale až šedobílý nebo naopak až rezavě hnědý. Často obsahuje neostře, ale i ostře ohraničené nepravidelné rezavě hnědé polohy, šmouhy nebo skvrny. Je převážně středně a stejnoměrně zrnitý, místy se ale vyskytují nepravidelně omezené polohy hruběji zrnité. Makroskopicky jsou v něm rozeznatelná zejména světle šedá zrna křemene, bělavá zrna plagioklasů (sodno-vápenatých živců) a růžová až červená zrna draselných živců (ortoklasu). Podle minerálního složení a kaolinizované mezerní hmoty (tmelu) je možné horninu označit za středně zrnitý arkózový pískovec, což potvrzují i výsledky chemických rozborů. Z technického hlediska patří božanovský pískovec k našim nejkvalitnějším pískovcům. V božanovském lomu se těží způsobem blokové těžby. Vytěžené bloky o průměrné velikosti okolo 2 m3 se odvážejí na zpracování do kamenické provozovny v Teplicích nad Metují. Ostatní surovina se zpracovává přímo v lomu na hrubé kamenické výrobky (štípané hranoly a kostky, regulační kámen) a odpad drtí na materiál k posypu a údržbě cest.

Božanovský pískovec měl a má široké uplatnění ve stavebnictví, v architektuře, v sochařství i při obnově památek. Ve velkém rozsahu byl použit na obnovy pražských historických budov – Týnského chrámu, Lichtenštejnského paláce, Trojského zámku apod., na rekonstrukce opláštění a pilířů Karlova mostu. Pro své estetické i technické vlastnosti byl božanovský pískovec použit, a je stále bohatě využíván, i na současné architektonické realizace mnohých moderních budov v Čechách i v zahraničí. Nespočetná řada těchto starších i nejnovějších realizací dokládá, že božanovský pískovec byl a zůstává jedním z našich nejvhodnějších a nejkvalitnějších pískovců vůbec.

Lom Božanov v současnosti provozuje společnost Granit Lipnice s.r.o. Geologický profil odkrytých pískovců a lomové práce je možné sledovat z veřejné cesty, vedoucí pod lomem ke zřícenině hradu Raubeschloss. Z cesty, procházející bezprostředně nad lomovou stěnou, je pak široký výhled na krajinu okolí města Broumov a vulkanický hřeben Javořích hor.

 

Další informace:  http://www.revuekamen.cz/bozanovsky-piskovec.htm

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://www.revuekamen.cz/bozanovsky-piskovec.htmZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na horní etáž božanovského kamenolomu.<br />

Celkový pohled na horní etáž božanovského kamenolomu.

Při blokové těžbě se nejprve vodorovně zarovnaný pískovcový masív navrtá hustou sítí vertikálních vrtů o rozměrech požadovaných bloků...<br />

Při blokové těžbě se nejprve vodorovně zarovnaný pískovcový masív navrtá hustou sítí vertikálních vrtů o rozměrech požadovaných bloků...

...a poté se celý navrtaný masív podřízne lanovou pilou. Jednotlivé pískovcové bloky se pak oddělují trháním expanzním cementem, nalitým do vyvrtaných vrtů.<br />

...a poté se celý navrtaný masív podřízne lanovou pilou. Jednotlivé pískovcové bloky se pak oddělují trháním expanzním cementem, nalitým do vyvrtaných vrtů.

Na horní hraně lomové stěny můžeme pozorovat intenzivní vlivy mrazové činnosti, kdy i zdejší pevný pískovec je v povrchové vrstvě do zámrzné hloubky silně rozpukaný v rovině vrstevnatosti.<br />

Na horní hraně lomové stěny můžeme pozorovat intenzivní vlivy mrazové činnosti, kdy i zdejší pevný pískovec je v povrchové vrstvě do zámrzné hloubky silně rozpukaný v rovině vrstevnatosti.

Pohled na lom od Horního Božanova. Božanovský pískovcový lom je založen v severovýchodním úbočí vrchu Lopota (716 m n.m.) na jihovýchodním okraji kuesty Broumovských stěn.<br />

Pohled na lom od Horního Božanova. Božanovský pískovcový lom je založen v severovýchodním úbočí vrchu Lopota (716 m n.m.) na jihovýchodním okraji kuesty Broumovských stěn.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...