Expozice Geopark Vnitrosudetská pánev Vižňov

  • Petrologie
  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Vižňov
Obec: Meziměstí
GPS: 50°38'42.156"N, 16°14'22.606"E (zobrazit na mapě)

Geologická expozice pod širým nebem se nachází na prostranství vedle místního kostela sv. Anny, postaveného stavitelem Kyliánem Ignácem Dientzenhoferem v letech 1724-1728, a patřícího do unikátního souboru architektonických barokních památek – tzv. broumovské skupiny kostelů. Expozice sestává z ukázek typických hornin, vyskytujících se v regionu Broumovska a celé české části Vnitrosudetské pánve, doplněných doprovodnými texty, geologickými mapami a textovými tabulemi, seznamujícími návštěvníky podrobně s geologickou stavbou a historií, mineralogií, petrologií a paleontologií nejbližšího i vzdálenějšího okolí. Část expozice je zaměřena také na takzvaný Broumovský meteorit, který v této oblasti spadl v roce 1847.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://www.zsmezimesti.cz/305-geopark-viznov/Zpět na seznam geologických lokalit >

Exteriérová geologická expozice se nachází přímo vedle barokního kostela sv. Anny z roku 1728, patřící do unikátní tzv. broumovské skupiny kostelů.<br />

Exteriérová geologická expozice se nachází přímo vedle barokního kostela sv. Anny z roku 1728, patřící do unikátní tzv. broumovské skupiny kostelů.

Několik graficky přehledných tabulí podává ucelenou informaci o geologickém vývoji a stavbě území české části Vnitrosudetské pánve.<br />

Několik graficky přehledných tabulí podává ucelenou informaci o geologickém vývoji a stavbě území české části Vnitrosudetské pánve.

Vystavené ukázky hornin pocházejí většinou ze starých, již uzavřených lomů, z několika lomů doposud činných, a některých skalních výchozů typických sedimentů.<br />

Vystavené ukázky hornin pocházejí většinou ze starých, již uzavřených lomů, z několika lomů doposud činných, a některých skalních výchozů typických sedimentů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...