Lom Královec

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Královec
Obec: Královec
GPS: 50°39'55.037"N, 15°59'30.197"E (zobrazit na mapě)

Lom Královec se nachází 2 km jihovýchodně od obce Královec v západním úbočí výrazného geomorfologického útvaru Vraních hor, v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskem. Představuje činný stěnový osmietážový lom, kde jsou odkryty a těženy pevné vulkanické horniny. Tento lom je názorným příkladem charakteru efuzivních (výlevných) hornin permského ryolitového komplexu, a to v podobě většinou světle růžově hnědého nebo nafialovělého felzitického ryolitu. V okolí Královce tvoří ryolitový komplex morfologicky velmi nápadné těleso s mocností až 400 m a nachází se v nadloží noworudských vrstev. Na těžených horninách je také dobře patrná variabilita minerálního složení, struktur a textur místních hornin, vzniklých v několika fázích pozdně-prvohorního vulkanizmu.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/3389Zpět na seznam geologických lokalit >

Starý lom - opuštěná spodní etáž lomu Královec.<br />

Starý lom - opuštěná spodní etáž lomu Královec.

Lomová stěna odtěžené jižní části Starého lomu dosahuje výšky 25-30 metrů.<br />

Lomová stěna odtěžené jižní části Starého lomu dosahuje výšky 25-30 metrů.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...