Žaltman

  • Geomorfologie
  • Petrologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Starý Sedloňov
Obec: Velké Svatoňovice
GPS: 50°33'9.681"N, 16°3'6.352"E (zobrazit na mapě)

Lokalita se rozkládá asi 2 km severně od Malých Svatoňovic na nejvyšším hřebenu Jestřebích hor - na kopci Žaltman se dvěma vrcholy. Celá lokalita patří stratigraficky ke komplexu žaltmanských arkóz ve spodní části jíveckých vrstev odolovského souvrství svrchně-karbonského stáří. Označení žaltmanské arkózy bylo přijato právě podle názvu nejvyššího vrcholu Jestřebích hor Žaltmanu. Typické žaltmanské arkózy jsou v čerstvém stavu světle šedé s nádechem do růžova nebo do fialova. V přirozených a tudíž navětralých odkryvech jsou většinou šedohnědé, řidčeji načervenale hnědé. Vesměs převládají hrubozrnné typy. Arkózy tvoří masivní lavice nebo šikmo zvrstvené sety. Šikmé zvrstvení je zdůrazněno římsovitým vyvětráním vrstviček. Slepence, tvořící v arkózách decimetrové až jednometrové polohy, mají často spodní plochu výrazně erozní. Směrem do nadloží přecházejí často slepence v arkózy s příměsí valounů. Je zde i malý kmen araukaritu. Hrubozrnné arkózy mají typický kvádrový rozpad a vytvářejí blokové sutě na úpatí skal. Blokový rozpad horniny podnítil i vznik malé pseudojeskyně v jihovýchodní části hřebene - tzv. Lotrandova sluj.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/295Zpět na seznam geologických lokalit >

Skalnatá vyhlídka na jihozápadní straně vrcholového hřebene Žaltmanu nad tzv. Lotrandovou slují skýtá romantický výhled do údolí řeky Úpy a rozlehlou krajinu dolního toku řeky Metuje. <br />

Skalnatá vyhlídka na jihozápadní straně vrcholového hřebene Žaltmanu nad tzv. Lotrandovou slují skýtá romantický výhled do údolí řeky Úpy a rozlehlou krajinu dolního toku řeky Metuje.

Přímo pod vrcholovou rozhlednou vystupují hřebenové výchozy příkře ukloněných vrstev žaltmanských arkóz s výraznými nepravidelnými polohami valounovitých slepenců.<br />

Přímo pod vrcholovou rozhlednou vystupují hřebenové výchozy příkře ukloněných vrstev žaltmanských arkóz s výraznými nepravidelnými polohami valounovitých slepenců.

Mohutné arkózové balvany z rozpadlých skalních výchozů na vrcholovém hřebenu Žaltmanu, zaoblené mrazovým zvětráváním.<br />

Mohutné arkózové balvany z rozpadlých skalních výchozů na vrcholovém hřebenu Žaltmanu, zaoblené mrazovým zvětráváním.

Z 12 metrů vysoké kovové rozhledny na vrcholu Žaltmanu jsou úchvatné výhledy do širokého okolí. Pohled na Stolové hory (Hejšovinu), východní část Polické vrchoviny a Orlické hory.<br />

Z 12 metrů vysoké kovové rozhledny na vrcholu Žaltmanu jsou úchvatné výhledy do širokého okolí. Pohled na Stolové hory (Hejšovinu), východní část Polické vrchoviny a Orlické hory.

Skalní výchozy typických narůžovělých až nafialovělých žaltmanských arkóz s výraznými polohami slepenců, tvořených velkými valouny převážně křemene a buližníků, se táhnou po celém dlouhém hřebenu Žaltmanu.<br />

Skalní výchozy typických narůžovělých až nafialovělých žaltmanských arkóz s výraznými polohami slepenců, tvořených velkými valouny převážně křemene a buližníků, se táhnou po celém dlouhém hřebenu Žaltmanu.

Hřebenovou Panskou cestu po Brendách (Jestřebích horách) lemuje bezpočet lehkých vojenských opevnění z let 1937-38, využívajících mnohdy při výstavbě velkého množství zdejších přirozených skalních výchozů. Na snímku objekt F3/22/A-140. <br />

Hřebenovou Panskou cestu po Brendách (Jestřebích horách) lemuje bezpočet lehkých vojenských opevnění z let 1937-38, využívajících mnohdy při výstavbě velkého množství zdejších přirozených skalních výchozů. Na snímku objekt F3/22/A-140.

Při výstupu na Žaltman můžete nad osadou Paseky přímo vedle turistické cesty vidět mohutný kus araukaritu (zkamenělý - prokřemenělý kmen prvohorních předchůdců dnešních jehličnatých stromů).<br />

Při výstupu na Žaltman můžete nad osadou Paseky přímo vedle turistické cesty vidět mohutný kus araukaritu (zkamenělý - prokřemenělý kmen prvohorních předchůdců dnešních jehličnatých stromů).

Malý kousek araukaritu můžete najít přímo na lesní cestě.<br />

Malý kousek araukaritu můžete najít přímo na lesní cestě.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...