Hoprich

  • Petrologie
  • Paleontologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Otovice u Broumova
Obec: Otovice
GPS: 50°33'38.643"N, 16°22'21.715"E (zobrazit na mapě)

Lokalitu tvoří pravý nárazový břeh řeky Stěnavy a defilé výchozů od lávky přes řeku pod kostelem až po most u školy v Otovicích. Říční erozní činnost zde obnažila svrchní olivětínské vrstvy broumovského souvrství ve facii walchiových lupků (prachovce, jílovce) s polohou otovického vápence. Ve walchiových lupcích jsou běžně nalézány úlomky větviček jehličnanů rodu Walchia, od čehož pochází i specifický název těchto jemnozrnných hornin. Důležitým fosiliferním (obsahujícím zkameněliny) obzorem je poloha otovického vápence, kterou lze sledovat v řečišti Stěnavy. Vápenec je šedočerné barvy s bohatou bitumenní příměsí. Z paleontologických nálezů jsou v těchto vrstvách hojně nalézány otisky jehličnanů Walchia sp., kapradin Autunia (Callipteris) conferta, a ojediněle také fosilní zbytky paprskoploutvých ryb Paramblypterus sp.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1847Zpět na seznam geologických lokalit >

Výchoz břidličnatě odlučných permských walchiových lupků v olivětínských vrstvách.<br />

Výchoz břidličnatě odlučných permských walchiových lupků v olivětínských vrstvách.

Skalní výchoz polohy otovického vápence v břehu řeky Stěnavy.<br />

Skalní výchoz polohy otovického vápence v břehu řeky Stěnavy.

Deskovitě odlučné pevnější permské sedimenty tvoří skalnaté dno řeky Stěnavy.<br />

Deskovitě odlučné pevnější permské sedimenty tvoří skalnaté dno řeky Stěnavy.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...