Čížkovy kameny

  • Geologie
  • Petrologie
  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Markoušovice
Obec: Velké Svatoňovice
GPS: 50°33'39.701"N, 15°58'50.092"E (zobrazit na mapě)

Lokalita Čížkovy kameny (původně nazývané Kozí kameny) představují zalesněný skalní hřeben východně od Trutnova. Hřeben má dva vrcholy, neoficiálně označované jako Severní Čížkovy kameny (632 m n.m.) a Jižní Čížkovy kameny (615 m n.m.). Zatímco ze severní a západní strany tvoří hřeben velice strmý kamenný sráz do údolí řeky Úpy, východní svah naopak představuje rozsáhlou zalesněnou náhorní plošinu. A zatímco na Severních kamenech se spíše jedná o jednotlivé kamenné bloky, Jižní kameny tvoří souvislý pás stěn s úzkými průrvami. Na okraji vrcholové plošiny Čížkových kamenů vystupují bělavé až nažloutlé křemenné pískovce kvádrového typu. Tvoří skály vysoké někdy až kolem 20 m. Výchozy patří závěru brachysynklinály křídových hornin, vyplňujících rtyňsko-svatoňovickou kotlinu. Pískovce jsou nejčastěji středně zrnité až hrubozrnné, s příměsí valounů. Lokálně přechází do středně zrnitých křemenných slepenců se zaoblenými valouny. Zcela v nich převládá křemen, v malém množství jsou valouny tvořeny buližníkem a křemencem. Poblíž Severního vrcholu - kóty 632 je v pískovcích tzv. jeskyňka – prostorný skalní převis. Zajímavá je zde modelace pískovců, včetně mrazových srubů, s projevy selektivního zvětrávání, odrážejícími zvrstvení sedimentu. Kozí kameny jsou přitažlivou turistickou lokalitou s výhledem na Krkonoše.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/3490Zpět na seznam geologických lokalit >

Na stěnách bělavých křemenných pískovců je selektivním zvětráváním jasně zvýrazněno zvrstvení terigenního (úlomkovitého) sedimentu.<br />

Na stěnách bělavých křemenných pískovců je selektivním zvětráváním jasně zvýrazněno zvrstvení terigenního (úlomkovitého) sedimentu.

Skalní výchoz světlešedých křemenných kvádrových pískovců s reliktním balvanem selektivně zvětralého nadložního hrubozrnného železitého pískovce na severním vrcholu Čížkových kamenů.<br />

Skalní výchoz světlešedých křemenných kvádrových pískovců s reliktním balvanem selektivně zvětralého nadložního hrubozrnného železitého pískovce na severním vrcholu Čížkových kamenů.

Severní stěny Čížkových kamenů tvoří pevné křemenné pískovce s ostrohrannou kvádrovitou odlučností a výraznými znaky intenzivního mrazového zvětrávání. V důsledku procesu řícení skal je úbočí pokryté mocnými akumulacemi skalních bloků. <br />

Severní stěny Čížkových kamenů tvoří pevné křemenné pískovce s ostrohrannou kvádrovitou odlučností a výraznými znaky intenzivního mrazového zvětrávání. V důsledku procesu řícení skal je úbočí pokryté mocnými akumulacemi skalních bloků.

Nepříliš stabilně vyhlížející kamenný klobouk, posazený na hraně kvádru světlého pevného pískovce a tvořený selektivně zvětralým železitým pískovcem, můžete najít hned vedle modré cyklotrasy Kozí trail.<br />

Nepříliš stabilně vyhlížející kamenný klobouk, posazený na hraně kvádru světlého pevného pískovce a tvořený selektivně zvětralým železitým pískovcem, můžete najít hned vedle modré cyklotrasy Kozí trail.

Na zříceném sloupovitém kvádru pevného šedého pískovce si můžete prohlédnout zajímavou formu škrapovité eroze jeho původně vrcholové plochy, vzniklé působením srážkové vody.<br />

Na zříceném sloupovitém kvádru pevného šedého pískovce si můžete prohlédnout zajímavou formu škrapovité eroze jeho původně vrcholové plochy, vzniklé působením srážkové vody.

Typický mrazový srub na východním okraji severní stěny Čížkových kamenů.<br />

Typický mrazový srub na východním okraji severní stěny Čížkových kamenů.

Ze severního vrcholu Čížkových kamenů vedou značené jednosměrné terénní cyklotrasy Trutnov Trails všech kategorií obtížnosti.<br />

Ze severního vrcholu Čížkových kamenů vedou značené jednosměrné terénní cyklotrasy Trutnov Trails všech kategorií obtížnosti.

Jednosměrná terénní cyklostezka střední obtížnosti - Modřínový trail vede přímo po hraně jižních Čížkových kamenů s krásnými výhledy na Krkonoše.<br />

Jednosměrná terénní cyklostezka střední obtížnosti - Modřínový trail vede přímo po hraně jižních Čížkových kamenů s krásnými výhledy na Krkonoše.

Skalní výchozy selektivně zvětrávajících bělavých jemnozrnných pískovců jižních Čížkových kamenů mají na rozdíl od severních kamenů silně odlišnou morfologii se zaoblenými tvary a výraznou vrstevnatostí.<br />

Skalní výchozy selektivně zvětrávajících bělavých jemnozrnných pískovců jižních Čížkových kamenů mají na rozdíl od severních kamenů silně odlišnou morfologii se zaoblenými tvary a výraznou vrstevnatostí.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...