Rudný vrch

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Šonov u Broumova
Obec: Šonov
GPS: 50°36'17.843"N, 16°24'11.780"E (zobrazit na mapě)

Výrazný zalesněný boční hřeben jihovýchodní části Javořích hor je tvořen pevnými andezitoidními horninami, vystupujícími na povrch převážně v jeho vrcholové části. Jižní část hřebene charakterizují četné výchozy ve formě menších skalek (výškou do 2 metrů), tvořené černošedými bazaltandezity výrazně vysoké tvrdosti, petrograficky shodnými s výchozy na lokalitě Kamenec.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

 

 

 

 

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1837Zpět na seznam geologických lokalit >

Výchoz černošedých pevných sklovitých bazaltandezitů se znaky mírné sloupcovité odlučnosti v jižní části hřebene Rudného vrchu.<br />

Výchoz černošedých pevných sklovitých bazaltandezitů se znaky mírné sloupcovité odlučnosti v jižní části hřebene Rudného vrchu.

V severní části hřebene Rudného vrchu se objevují výchozy světleji zbarvených láv kyselejšího složení s vyšším obsahem křemene.<br />

V severní části hřebene Rudného vrchu se objevují výchozy světleji zbarvených láv kyselejšího složení s vyšším obsahem křemene.

Výchoz navětralých tmavých andezitoidních hornin na vrcholu Rudného vrchu.<br />

Výchoz navětralých tmavých andezitoidních hornin na vrcholu Rudného vrchu.

Kulovitá forma zvětrávání s exfoliací (odprýskávání slupek horniny ze zvětrávajících balvanů) na rozvětralých bazaltandezitových výchozech.<br />

Kulovitá forma zvětrávání s exfoliací (odprýskávání slupek horniny ze zvětrávajících balvanů) na rozvětralých bazaltandezitových výchozech.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...