Pískovcové sloupky v České Metuji

  • Petrologie
  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Česká Metuje
Obec: Česká Metuje
GPS: 50°32'52.218"N, 16°10'44.589"E (zobrazit na mapě)

V době druhohor se na území Vnitrosudetské pánve rozlévalo moře. Do něj ústily řeky, které s sebou přinášely různý materiál. Ten se postupně ve vrstvách usazoval na mořském dně. Díky obrovskému tlaku mořské vody do sebe usazená zrnka sedimentů zapadla tak, že vytvořila kompaktní horninu s vysokým podílem ve vodě rozpustného vápníku. Jednou z takto vzniklých vrstev byla šedá, jemně písčitá opuka, (spongilitický slínovec), která dnes tvoří skálu odkrytou na lokalitě v České Metuji. Později moře ustoupilo a území se stalo trvale souší.

Ústup moře ale neznamenal klid. Docházelo k pohybům zemské kůry, k vrásnění, proběhly doby ledové a meziledové. Během věků tak rozpukala naše vrstva svisle i vodorovně. Erozní působení vody umocňoval mráz a prorůstající kořeny stromů. Do nových puklin postupně zatékala voda a vymývala jemná zrnka. Vrstva horniny bohatá na vápník podléhala chemickému selektivnímu zvětrávání (tzv. krasovění), protože v ní voda rozpouštěla vápnité sloučeniny. Trhliny se tak rozšiřovaly, až vznikly sloupky ve tvaru přesýpacích hodin nebo kuželek vysokých 0,5 – 0,7 m. Na povrchu se objevily po odlámání kamene při stavbě silnice. Důkazem toho, že hornina, kterou dnes pozorujeme, byla kdysi dávno nezpevněným dnem moře jsou tzv. fukoidy, stopy chodbičkovitého tvaru, které zde zanechali drobní živočichové prolézající kdysi měkkým sedimentem. Někdy se tyto chodbičky kříží a většinou jsou vyplněny tmavší horninou. Jen některé stromy ukotví své kmeny ve strmém a kamenitém svahu tak pevně, aby odolaly i uvolňující se suti. I proto, že je ve strmé stráni obtížná těžba dřeva, pamatují mnohé buky, lípy, kleny a jasany v lese nad Pískovcovými sloupky celé dvacáté století. Pod nimi rostou byliny, kterým svědčí živná a vápnitá půda. Začátkem léta tu rozkvétá krásná a chráněná lilie zlatohlavá. Dříve než se stromy olistí, pokryje stráň něžná zeleň bažanky vytrvalé zvěstující jaro.

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1524Zpět na seznam geologických lokalit >

Palisáda s hlubokými štěrbinami mezi kamennými sloupky také slouží za bezpečný úkryt mnohým drobným živočichům.<br />

Palisáda s hlubokými štěrbinami mezi kamennými sloupky také slouží za bezpečný úkryt mnohým drobným živočichům.

Postupným rozvětráváním skalního výchozu se okrajové sloupky z masívu samovolně uvolňují.<br />

Postupným rozvětráváním skalního výchozu se okrajové sloupky z masívu samovolně uvolňují.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...