Šedá niva

  • Mineralogie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Rožmitál
Obec: Broumov
GPS: 50°35'43.571"N, 16°21'56.250"E (zobrazit na mapě)

Rovinatější část Broumovské kotliny mezi úpatím vulkanických Javořích hor a údolím řeky Stěnavy je tvořena sedimenty olivětínských a martinkovických vrstev z období permu, jejichž připovrchový zvětralinový profil tvoří i ornou půdu podhorských zemědělských obcí - v tomto případě obce Rožmitál. Zemědělská půda zde má charakteristické červenavé zbarvení od kysličníků železa. V mírně vhloubených úpadech někde bývá toto červenavé zbarvení potlačeno a přechází až do zbarvení šedavého, které je způsobeno větší příměsí sprašových hlín. Odtud také pochází místně používané pojmenování velkého a dlouhého úpadu procházejícího západně od obce mezi silnicí Broumov - Rožmitál a známou, modře značenou turistickou cestou z Broumova do horní části obce Rožmitál.

Půda je zde tvořena rozvětralými prachovci, jílovci i jemnozrnnými pískovci, které byly v sedimentačním sledu hustě prostřídané. Do zvětralin těchto hornin byly druhotně splachem z vyšších poloh sneseny i zvětraliny vulkanických hornin a minerály, ve vulkanitech vzniklé až druhotně v postvulkanické fázi. Vedle úlomků výlevných hornin a jejich tufů se vyskytují úlomky, případně i celé oválné geody s dutinami vyplněnými krystaly čirého (křišťál) nebo barevného (záhněda, ametyst) křemene, ale rovněž achátů a řadou dalších forem peckovitých nebo žilných chalcedonů, které jsou řazené do skupiny polodrahokamů.

Vhodným obdobím pro sběr uvedených minerálů z povrchu zemědělských ploch je čas po podzimní nebo jarní orbě těchto pozemků, poté především po deštích kdy jsou tyto minerály „omyté“ deštěm a vizuálně se dobře rozpoznají. Každá z těchto lokalit v podhůří Javořích hor má poněkud odlišný soubor nalézaných druhotných hornin a minerálů. Všechny proto mají značný odborný i sběratelský význam a hodnotu. 

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na mělký a dlouhý úpad v polích od silnice Broumov - Rožmitál ve směru k Benešovu. Vpravo boží muka Čápův křížek, v pozadí vulkanické Javoří hory.<br />

Celkový pohled na mělký a dlouhý úpad v polích od silnice Broumov - Rožmitál ve směru k Benešovu. Vpravo boží muka Čápův křížek, v pozadí vulkanické Javoří hory.

Detailní pohled osou úpadu u Rožmitálu zvaného Šedá niva, jíž vede mělká odvodňovací rýha se spádem na Černý (Rožmitálský) potok.<br />

Detailní pohled osou úpadu u Rožmitálu zvaného Šedá niva, jíž vede mělká odvodňovací rýha se spádem na Černý (Rožmitálský) potok.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...