Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Šedá niva

  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Rožmitál
  • Obec: Broumov
  • GPS: 50°35'43.571"N, 16°21'56.250"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°35'43,571"N
16°21'56,25"E

Šedá niva

Druhotné naleziště minerálů z rozvětralých permských vulkanických hornin jižních svahů Javořích hor u obce Rožmitál u Broumova.

Rovinatější část Broumovské kotliny mezi úpatím vulkanických Javořích hor a údolím řeky Stěnavy je tvořena sedimenty olivětínských a martinkovických vrstev z období permu, jejichž připovrchový zvětralinový profil tvoří i ornou půdu podhorských zemědělských obcí - v tomto případě obce Rožmitál. Zemědělská půda zde má charakteristické červenavé zbarvení od kysličníků železa. V mírně vhloubených úpadech někde bývá toto červenavé zbarvení potlačeno a přechází až do zbarvení šedavého, které je způsobeno větší příměsí sprašových hlín. Odtud také pochází místně používané pojmenování velkého a dlouhého úpadu procházejícího západně od obce mezi silnicí Broumov - Rožmitál a známou, modře značenou turistickou cestou z Broumova do horní části obce Rožmitál.

Půda je zde tvořena rozvětralými prachovci, jílovci i jemnozrnnými pískovci, které byly v sedimentačním sledu hustě prostřídané. Do zvětralin těchto hornin byly druhotně splachem z vyšších poloh sneseny i zvětraliny vulkanických hornin a minerály, ve vulkanitech vzniklé až druhotně v postvulkanické fázi. Vedle úlomků výlevných hornin a jejich tufů se vyskytují úlomky, případně i celé oválné geody s dutinami vyplněnými krystaly čirého (křišťál) nebo barevného (záhněda, ametyst) křemene, ale rovněž achátů a řadou dalších forem peckovitých nebo žilných chalcedonů, které jsou řazené do skupiny polodrahokamů.

Vhodným obdobím pro sběr uvedených minerálů z povrchu zemědělských ploch je čas po podzimní nebo jarní orbě těchto pozemků, poté především po deštích kdy jsou tyto minerály „omyté“ deštěm a vizuálně se dobře rozpoznají. Každá z těchto lokalit v podhůří Javořích hor má poněkud odlišný soubor nalézaných druhotných hornin a minerálů. Všechny proto mají značný odborný i sběratelský význam a hodnotu. 

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ