Čertova skála

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Suchý Důl
Obec: Suchý Důl
GPS: 50°32'36.219"N, 16°15'39.276"E (zobrazit na mapě)

Skála je převážně tvořena tence vrstevnatými arkózovitými pískovci, představujícími mořské sedimenty období středního turonu. Při úpatí je skalní masív nejprve tvořen jen asi 0,5 metru mocnou polohou pískovce s četnými limonitickými (železitými) konkrecemi, které vyvětrávají a vyčnívají z horniny. Ve výšce asi 2,2 metru prochází skalním masívem poloha slepence opět se silně limonitickým tmelem. Mocnost této tmavé vrstvy kolísá mezi 0,1 až 0,3 metry. Základem slepence jsou valouny křemene o velikosti do 2 cm. V nadloží až po zaoblené temeno skály se pak nachází silně limonitický pískovec s nepravidelně rozmístěnými, v průměru 10 mm mocnými polohami rezavě hnědého až tmavého limonitu. Ten při jeho větší odolnosti vůči zvětrávacím procesům je vypreparován z méně pevných pískovců a vystupuje z horniny.

Skalní věž jako svědecká skála typu tors představuje jeden ze zajímavých geomorfologických i geologických útvarů, který je často navštěvován i místními obyvateli nejen pro blízkost známé křížové cesty a kdysi věhlasného poutního místa (Suchodolské kaple), ale i jako oblíbené místo s výhledem na Broumovské stěny a Stolové hory, ležící při žlutě značené turistické stezce vedoucí z Ochozu u Police nad Metují do Hlavňova a dále na hřeben Broumovských stěn. Čertova skála je rovněž opředena řadou místních pověstí s přímou vazbou na tento skalní útvar, ale i novodobě vzniklých a oblíbených setkání zdejších obyvatel, např. při tradičním Novoročním setkání u Čertovy skály.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík, Oldřich Jenka

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1494Zpět na seznam geologických lokalit >

Čertova skála představuje skalní útvar typu tor - izolovanou svědeckou skalní věž.<br />

Čertova skála představuje skalní útvar typu tor - izolovanou svědeckou skalní věž.

Celkový pohled na údolní (východní) stěnu Čertovy skály, jejíž poloha ve svahu nad údolím Ledhujky a obcí Suchý Důl je vedle geomorfologické zajímavosti i vyhledávaným odpočinkovým místem s dalekými výhledy.<br />

Celkový pohled na údolní (východní) stěnu Čertovy skály, jejíž poloha ve svahu nad údolím Ledhujky a obcí Suchý Důl je vedle geomorfologické zajímavosti i vyhledávaným odpočinkovým místem s dalekými výhledy.

Snímek dokládající místní oblíbenost Čertovy skály jako místa příležitostných setkávání. Jednou z takových akcí je tradiční a velmi veselé Novoroční setkání u Čertovy skály.<br />

Snímek dokládající místní oblíbenost Čertovy skály jako místa příležitostných setkávání. Jednou z takových akcí je tradiční a velmi veselé Novoroční setkání u Čertovy skály.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...