Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Pórovité lávy pod Ptačím vrchem

Zřídkavé pórovité lávy objevíte v nejzazším koutě Broumovského výběžku.

Na samém jihovýchodním okraji vyvřelých Javořích hor, téměř na hranici s Polskem, můžete objevit tajemné lesní zákoutí. Podle stop v lesem krytém terénu na tomto území před delší dobou evidentně probíhaly blíže nezjištěné průzkumné práce. Žádné písemné ani ústní informace o kutání na tomto místě se nepodařilo získat. Kolem kruhovité bažinaté prohlubně, silně připomínající zavalený šurf (zahloubené průzkumné důlní dílo), jsou rozsypány šedavé kameny, které okamžitě zaujmou svojí silně pórovitou strukturou. Jedná se o pórovité bazaltové lávy, které se v naší části Javořích hor vyskytují velmi zřídka, a které byly zřejmě vykutány z místní průzkumné jámy. Tyto lávy vznikají z magmatu (horninové taveniny), silně nasyceného plyny, které se při výlevu ze sopečného kráteru začnou uvolňovat a vytváří v chladnoucí lávě velké množství drobných, nebo i větších bublin. Dutinky ve ztuhlé hornině mohou být později druhotně vyplněny dalšími minerály – kalcitem, zeolity nebo křemičitými hmotami, ze kterých mohou vzniknout polodrahokamy jako achát, jaspis, křišťál nebo ametyst. Ty se také vzácně ve vyvřelých horninách u Šonova a Rožmitálu nacházejí.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ