Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Karbon
  • Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
  • Katastrální území: Žďárky
  • Obec: Žďárky
  • GPS: 50°28'19.716"N, 16°14'23.041"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°28'19,716"N
16°14'23,041"E

Borek u Žďárek

Malý starý opuštěný lom v typických rezavě hnědých karbonských horninách s výrazně odlišnou zrnitostí obnažených vrstev můžete objevit v nejvýchodnějším cípu Jestřebích hor, 1 km severovýchodně od centra obce Žďárky nedaleko Hronova.

Dnes již silně zarůstající lomek byl vylámán a posléze opuštěn někdy v polovině 20. století na úpatí kopce Borek přímo vedle cesty vedoucí údolím Strouženského potoka ze Žďárek k bývalému uhelnému dolu Vilemína. Těženým kamenem, především pro lokální stavební účely, zde byly pevné hrubozrnné pískovce a slepence petrovických vrstev, jejichž název je odvozen od obce Petrovice u Malých Svatoňovic. Tam jsou tyto výrazné vrstvy hrubých slepenců specifického složení s polohami tvrdých pískovců obnaženy na mnoha rozsáhlejších skalních výchozech po jihozápadním úbočí Jestřebích hor. Lomem odkryté petrovické vrstvy, jako nejmladší člen stratigraficky vyděleného žacléřského souvrství, tvoří nadloží starších dolsko-žďáreckých vrstev slepenců, pískovců a šedých aleuropelitů (jemnozrnných usazených hornin) s uhelnými slojemi, těženými na dole Vilemína, vzdáleném asi 600 metrů na severovýchod. Na lomových stěnách lokality Borek můžeme podle formy uložení úlomkovitého kamenného materiálu – zrn a valounů, sledovat průběh a změny sedimentačních podmínek v období svrchního karbonu někdy před 310 miliony let a vyvozovat z toho představy o tehdejším vzhledu zdejší krajiny, podnebných podmínkách i změnách počasí. Šikmé uložení původně vesměs horizontálních vrstev sedimentárních hornin a puklinové narušení skalního masívu pak vypovídá o tektonických pochodech (pohybech zemské kůry).

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/305

Vyhledat místo


CZ