Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Police nad Metují
  • Obec: Police nad Metují
  • GPS: 50°32'0.561"N, 16°13'38.170"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°32'0,561"N
16°13'38,17"E

U Hadrovny

Drobné skalní výchozy v údolí Ledhujky poskytují komplexní přehled specifik slínovcových sedimentů.

V hluboce zaříznutém údolí Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi, u kterých Ledhujka vtéká do silnějšího toku řeky Metuje se nachází několik přírodních skalních výchozů i umělých odkryvů, které společně dobře reprezentují geologické, mineralogické, paleontologické i geomorfologické poměry slínovcových hornin z křídového období středního turonu. Nalézají se po obou svazích údolí Ledhujky.

Umělé odkryvy U Hadrovny pravděpodobně vznikly v době stavby náhonu. Jsou vždy jen několik metrů dlouhé a až 2,5 metru vysoké. Obnaženými křídovými horninami jsou písčité vápence, písčité jílovce a vápnité prachovce s vložkami nebo čočkami dolomitických pískovců. Mají mocnost 0,1 - 0,3 metru a od ostatních hornin jiný barevný (šedavý) odstín. Především z vápnitých vrstev jsou známé paleontologické nálezy zbytků křídových mořských živočichů.

Selektivní zvětrávací procesy se na umělém odkryvu uplatňují prozatím hlavně na vrstevních spárách a na kolmých puklinách přirozené kvádrovcové odlučnosti křídových hornin. Na stěnách odkryvu se rovněž vyskytují vápnité nebo i jílovité inkrustace a povlaky, které však rychle zvětrávají a rozpadají se.

Vizuálně je lokalita přehledná z pěšiny sledující náhon, přímo k odkryvům je však přístup zalesněným svahem nad nimi od Splachova, nebo od cesty do Radešova. Lokalita má shodné poměry, vlastnosti a význam jako lokalita Na Splachově v protějším svahu údolí.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Vyhledat místo


CZ