Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Podzimní fotosoutěž Národního geoparku Broumovsko

Vydejte se poznávat geologické zajímavosti Geoparku Broumovsko, vyfoťte svůj zážitek mezi skalami a vyhrajte praktickou cenu!

 

 

Ostatní podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě porušení podmínek soutěže nejen fotografie, ale případně i jejich vkladatele - účastníka ze soutěže vyřadit.

O pořadí soutěžících bude rozhodnuto losováním. Losování proběhne ze všech soutěžících, kteří splní podmínky soutěže.

Každá fotografie smí být do soutěže zařazena pouze jednou. Je možné vkládat pouze vlastní autorské fotografie.

Na ceny v soutěži není právní nárok.

Vkladatelé fotografií - účastníci soutěže prohlašují, že jsou autory vkládaného obrazového materiálu v digitální podobě (dále jen dílo), jsou oprávněni dílo užít ke všem způsobům užití v neomezeném rozsahu a jsou oprávněni poskytnout licenci k užití díla Společnosti pro destinační management Broumovska o. p. s. (dále jen nabyvatel). Nabyvatel tímto bezúplatně získává časově a teritoriálně neomezené oprávnění dílo užít všemi způsoby podle § 12 autorského zákona (dále jen licence) a oprávnění udělit právo dílo užít třetím osobám. Nabyvatel je oprávněn licenci nevyužít. Tato licence nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění záznamu nabyvatelem.

Organizátor si vyhrazuje právo případné změny termínu ukončení soutěže.

 

Vyhledat místo


CZ