Baba

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Bezděkov nad Metují
Obec: Bezděkov nad Metují
GPS: 50°31'1.793"N, 16°12'54.954"E

Přirozený skalní výchoz na západní straně počíná v blízkosti mostu přes řeku Metuji a končí na východě při prudkém pravoúhlém ohbí řeky. Skalní stěny výchozu jsou až 20 metrů vysoké a téměř kolmé, na několika místech i převislé. Ještě výše pak skalní masív pokračuje od dále stoupajícího svahu již oddělenými a silně zvětralými zaoblenými temeny horní obruby stěn i oddělených skalních věží. Defilé je v čelech rozčleněné celou soustavou kolmých zářezů, korozně i erozně rozšířených puklin až do formy svislých dutin podzemního pseudokrasového charakteru, vhloubených do skalního masívu. Povrch skalních stěn je však vedle uvedených mezoforem modelován i četnými tvary mikroforem selektivního rozvětrávání jednotlivých vrstev opuk. Povrch skalních stěn je proto velmi členitý.

Výškový profil skalního výchozu tvořeného slínovci, prachovci i spongilitickými pískovci středního turonu je zajímavým petrologickým a mineralogickým souborem křídových hornin. Ty navíc i zde obsahují makro- i mikrofosílie mořských živočichů a fukoidy.

Lokalita je proto významná jak z hlediska geologie a paleontologie, tak především svým geomorfologickým charakterem a typologickou formou modelace křídového skalního výchozu na aktivním nárazovém břehu. Nejsnadněji je přístupné úpatí skalních útvarů přímo přes řečiště Metuje.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na kolmou stěnu skalního defilé lokality Baba, svisle načleněné erozně i korozně rozšířenými puklinami. Skalní stěna přímo upadá do řečiště Metuje.<br />

Celkový pohled na kolmou stěnu skalního defilé lokality Baba, svisle načleněné erozně i korozně rozšířenými puklinami. Skalní stěna přímo upadá do řečiště Metuje.

Erozní rýhy vzniklé rozšířením svislých puklin se v horních částech propojují a srub tam přechází do tvaru skalní věže s kuželovitým nebo kopulovitým temenem.<br />

Erozní rýhy vzniklé rozšířením svislých puklin se v horních částech propojují a srub tam přechází do tvaru skalní věže s kuželovitým nebo kopulovitým temenem.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...