Na Splachově

  • Paleontologie
  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Police nad Metují
Obec: Police nad Metují
GPS: 50°32'4.796"N, 16°13'37.165"E

Polický zlom probíhající středem Polické vrchoviny ve směru SZ-JV, výrazně odděluje pásmo obvodových kuest od centrální opukové strukturní plošiny. Do jejího plochého povrchu je v tektonicky narušené zóně hluboce zaříznuté údolí říčky Ledhujky, v jehož svazích se nachází řada přírodních i umělých odkryvů těchto křídových hornin. Odkryv Na Splachově v samotném počátku údolí jihozápadně od města Police nad Metují vznikl na pravé (severní) straně údolí při rekonstrukci údolní komunikace zářezem do hornin ve svahu Strážnice (také Starého parku). Zářez vytvořil kolmý skalní odkryv místy vysoký až 4 metry. Umělý odkryv byl začistěn podle ploch puklin kvádrovcového rozpadu, takže skalní pilíře vystupují v pilovitém půdorysu. Tato situace umožňuje přehled o tektonickém uspořádání puklin a postupu rozvětrávání na vrstevních spárách i puklinách.

Úpatní část odkryvu je tvořena vrstvou písčitého vápence o mocnosti až 1,5 metru. Nad nimi vystupuje přibližně 1metr mocná poloha vápnitých pískovců s čočkami i protaženými vložkami písčitých vápenců o mocnosti až 0,3 metru. V nadloží až k samotnému vrcholu skalní stěny vystupuje poloha znatelně vrstevnatých pískovců.

Především ve střední vrstvě vápnitých pískovců s čočkami se nejvíce projevuje selektivní zvětrávání této horniny. A nejčastěji při čočkách písčitých vápenců na husté frekvenci svislých puklin pak vzniká lineární soustava vypreparovaných sloupků v podobě kuželek či přesýpacích hodin. Tuto geologickou a geomorfologickou zajímavost, známou také z několika dalších zdejších opukových výchozů, ještě doplňují nálezy (poměrně běžné) zkamenělin křídových mořských živočichů.

Dobrá dostupnost a přehlednost odkryvu činí tuto lokalitu velmi vhodnou pro exkurzní využívání, případně i petrologický a paleontologický sběr nebo i geomorfologickou dokumentaci.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na skalní odkryv při silnici pod svahem zalesněné Strážnice.<br />

Celkový pohled na skalní odkryv při silnici pod svahem zalesněné Strážnice.

Detail umělého skalního odkryvu poskytuje informaci a přehled o struktuře křídové horniny v hlubší i připovrchové zvětralé zóně a frekvenci i směru svislých puklin kvádrovcového rozpadu masívu.<br />

Detail umělého skalního odkryvu poskytuje informaci a přehled o struktuře křídové horniny v hlubší i připovrchové zvětralé zóně a frekvenci i směru svislých puklin kvádrovcového rozpadu masívu.

Čočka šedého písčitého vápence s projevy vzniku skalních sloupků vlivem selektivního chemického zvětrávání.<br />

Čočka šedého písčitého vápence s projevy vzniku skalních sloupků vlivem selektivního chemického zvětrávání.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...