Rožmitálský úvoz

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Rožmitál
Obec: Broumov
GPS: 50°34'52.541"N, 16°22'35.021"E

V minulosti sem (na Schwarzbach) přes svah Plochého vrchu (428,9 m) z Broumova přicházela turisticky značená cesta, která poté překračovala (po dnes již zříceném mostě) potok a za zmíněným údolíčkem (úvozem) s geologickým odkryvem pokračovala již přes otevřený terén polí do dolní části obce Šonov.

Plochý terén polí v průsečíku Broumov – Rožmitál – Šonov, který je součástí Broumovské kotliny, je tvořen horninami martinkovických vrstev. Ty jsou ve sledu permských sedimentárních hornin řazeny do spodního permu (autun). V širší ploše martinkovických vrstev prochází i úzký pruh odlišných hornin vižňovského obzoru.

V celém profilu martinkovických vrstev s převahou červenohnědě zbarvených prachovců a jílovců nebo i jemných pískovců se nacházejí i tři odlišné polohy s převahou hornin pestrobarevných aleuropelitů, místy i silicitů a lavicemi vápenců. Tyto tři polohy členící sled martinkovických vrstev na čtyři nestejné díly mají pojmenování obzory a od podloží k nadloží se nachází obzor vižňovský, hejtmánkovický a jetřichovský.

V odkryvu hornin Rožmitálského úvozu se nachází výrazné rozhraní mezi pestřeji zbarvenými jemně rozpadavými aleuropelity s vložkami vrstevnatých karbonátických prachovců vižňovského obzoru v podloží a na prachovito-písčité jílovce běžného sledu martinkovických vrstev v nadloží. Ty již mají hrubě břidličnatý rozpad a strukturu.

Lokalita je významným reprezentantem této stratigrafické situace, rovněž svojí dostupností je vhodná pro studijní a exkurzní účely.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na střední část Rožmitálského úvozu (poblíž zděné stodoly) se svažitým odkryvem permských hornin.<br />

Celkový pohled na střední část Rožmitálského úvozu (poblíž zděné stodoly) se svažitým odkryvem permských hornin.

Na spodní, drobně rozpadavé vrstvě aleuropelitů vižňovského obzoru nasedají jemné, hruběji rozpadavé jílovce.<br />

Na spodní, drobně rozpadavé vrstvě aleuropelitů vižňovského obzoru nasedají jemné, hruběji rozpadavé jílovce.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...