Rožmitálský úvoz

  • Geomorfologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Rožmitál
Obec: Broumov
GPS: 50°34'52.541"N, 16°22'35.021"E

V minulosti sem (na Schwarzbach) přes svah Plochého vrchu (428,9 m) z Broumova přicházela turisticky značená cesta, která poté překračovala (po dnes již zříceném mostě) potok a za zmíněným údolíčkem (úvozem) s geologickým odkryvem pokračovala již přes otevřený terén polí do dolní části obce Šonov.

Plochý terén polí v průsečíku Broumov – Rožmitál – Šonov, který je součástí Broumovské kotliny, je tvořen horninami martinkovických vrstev. Ty jsou ve sledu permských sedimentárních hornin řazeny do spodního permu (autun). V širší ploše martinkovických vrstev prochází i úzký pruh odlišných hornin vižňovského obzoru.

V celém profilu martinkovických vrstev s převahou červenohnědě zbarvených prachovců a jílovců nebo i jemných pískovců se nacházejí i tři odlišné polohy s převahou hornin pestrobarevných aleuropelitů, místy i silicitů a lavicemi vápenců. Tyto tři polohy členící sled martinkovických vrstev na čtyři nestejné díly mají pojmenování obzory a od podloží k nadloží se nachází obzor vižňovský, hejtmánkovický a jetřichovský.

V odkryvu hornin Rožmitálského úvozu se nachází výrazné rozhraní mezi pestřeji zbarvenými jemně rozpadavými aleuropelity s vložkami vrstevnatých karbonátických prachovců vižňovského obzoru v podloží a na prachovito-písčité jílovce běžného sledu martinkovických vrstev v nadloží. Ty již mají hrubě břidličnatý rozpad a strukturu.

Lokalita je významným reprezentantem této stratigrafické situace, rovněž svojí dostupností je vhodná pro studijní a exkurzní účely.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na střední část Rožmitálského úvozu (poblíž zděné stodoly) se svažitým odkryvem permských hornin.<br />

Celkový pohled na střední část Rožmitálského úvozu (poblíž zděné stodoly) se svažitým odkryvem permských hornin.

Na spodní, drobně rozpadavé vrstvě aleuropelitů vižňovského obzoru nasedají jemné, hruběji rozpadavé jílovce.<br />

Na spodní, drobně rozpadavé vrstvě aleuropelitů vižňovského obzoru nasedají jemné, hruběji rozpadavé jílovce.

V drobně rozpadavých aleuropelitech můžeme vysledovat výskyt karbonátových konkrecí velikosti 1 - 3 dm.   Foto: Stanislav Stařík<br />

V drobně rozpadavých aleuropelitech můžeme vysledovat výskyt karbonátových konkrecí velikosti 1 - 3 dm. Foto: Stanislav Stařík

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...