Lom Kalabon - Na Mýtě

  • Geologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Bezděkov nad Metují
Obec: Bezděkov nad Metují
GPS: 50°30’31.284”N, 16°12’59.652”E

Lom poskytoval velmi kvalitní a pevné kamenivo, které z obvyklých typů hornin používaných pro výrobu drceného kameniva vynikalo svými užitkovými vlastnostmi. Zdejší spongility (spongilitické písčité prachovité slínovce) byly proto prověřeny ve svých zásobách a jen lomu přilehlé ložisko má objem 9 milionů kubických metrů zásob. Nachází se v prostoru strukturní plošiny východně od údolí řeky Metuje v úseku Mýto – železniční stanice Police nad Metují. Ložisko vrcholí kótou Nad Horkou (484,6 m) a nachází se severně od lomu. Zdejší spongilit je horninově tvořen převážně z mikroskopických křemitých jehlic mořských hub a řady dalších mořských mikroorganizmů a má mimořádné postavení v souboru ostatních křídových hornin vnitrosudetské pánve.

I přes perspektivní podmínky pro možnost dlouhodobé těžby kvalitních surovin byl provoz v lomu Kalabon v 70. letech minulého století uzavřen z obavy, aby k těžbě potřebnými střelnými pracemi nebyla narušena nepropustnost stropu artézkého cenomanského obzoru jako významného zásobníku kvalitních podzemních vod polické křídové pánve.

Pro snadnou dostupnost a přehlednost geologické a tektonické situace ve vysoké stěně odkryvu je lom Kalabon (Na Mýtě) důležitou a významnou geoturistickou lokalitou v rámci celého Broumovska.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří KopeckýZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na lom Kalabon s více než 20 metrů vysokou lomovou stěnou a velkým osypem rozvolněných bloků kdysi těžené křídové horniny.<br />

Celkový pohled na lom Kalabon s více než 20 metrů vysokou lomovou stěnou a velkým osypem rozvolněných bloků kdysi těžené křídové horniny.

Skalní bloky pevných spongilitů v rozměrech i více metrů stále leží pod severozápadní stěnou lomu; jsou zajímavým vzorkem netypické pevné horniny ze souboru křídových sedimentů vnitrosudetské pánve.<br />

Skalní bloky pevných spongilitů v rozměrech i více metrů stále leží pod severozápadní stěnou lomu; jsou zajímavým vzorkem netypické pevné horniny ze souboru křídových sedimentů vnitrosudetské pánve.

V lomu můžete nalézt také neobvykle velký úkaz nazývaný kamenné slunce, vzniklý při těžebních trhacích pracích právě díky vysoké pevnosti zdejších usazených hornin.<br />

V lomu můžete nalézt také neobvykle velký úkaz nazývaný kamenné slunce, vzniklý při těžebních trhacích pracích právě díky vysoké pevnosti zdejších usazených hornin.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...