Dědek

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Velké Petrovice
Obec: Velké Petrovice
GPS: 50°31'3.884"N, 16°12'38.988"E

Skalní defilé na východě začíná výrazným, v základně širokým skalním srubem přímo u portálu železničního tunelu procházejícího pod obcí (trať Choceň – Meziměstí). Defilé pak pokračuje k západu řadou dalších skalních srubů, skalních pilířů i izolovaných skalních věží. Jejich výrazně členitý povrch je při různé odolnosti jednotlivých opukových vrstev přetvořen pseudokrasovou modelací do prostřídaných vystupujících i vhloubených forem. Tato modelace je vázaná jak na horizontální vrstevnatost opuk, tak na svisle probíhající pukliny kvádrovcového rozpadu masívu. Erozní a korozní rozšiřování těchto svislých puklin je nejvýraznějším morfologickým činitelem dělícím původně souvislé skalní defilé na jednotlivé skalní útvary.

Rozvětralý a z povrchu stěn skalních srubů odpadlý horninový materiál tvoří úpatní akumulace balvanů i drobnějšího materiálu. V těchto akumulacích se vlivem specifického mikroklimatu daného zdejší jižní expozicí nacházejí druhotně vytvářené vápnité bradavičnaté povlaky na balvanité suti, případně i jako volné vápnité konkrece.

V horninovém profilu prostřídávaných slínovců, prachovců a spongilitických pískovců křídového období středního turonu se rovněž nacházejí fosílie, většinou úlomkovité zbytky mořských živočichů i fukoidy, které jsou stopami po aktivitách obyvatel mořského dna.

Geologicky i paleontologicky zajímavá křídová lokalita je snadněji přístupná jen v její východní části, při úpatí příkrého svahu krytého volnou kamenitou sutí.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Západně od jižního portálu polického železničního tunelu se tyčí vysoká stěna prvního ze skalních srubů, které tvoří lokalitu Dědek.<br />

Západně od jižního portálu polického železničního tunelu se tyčí vysoká stěna prvního ze skalních srubů, které tvoří lokalitu Dědek.

Řada skalních srubů a věží směrem k západu nastoupává svahem až do příkrého erozního závěru rokle místně zvané Dědek. Od toho pramení i pojmenování geologické lokality.<br />

Řada skalních srubů a věží směrem k západu nastoupává svahem až do příkrého erozního závěru rokle místně zvané Dědek. Od toho pramení i pojmenování geologické lokality.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

Za prameny Geoparku Broumovsko
4.6. 2017

Neděle 4. 6. 2017 / 8:00 – 19:00  Sraz v 7:38 hodin v Teplicích nad Metují - zastávka Skály
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...