Dědek

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Velké Petrovice
Obec: Velké Petrovice
GPS: 50°31'3.884"N, 16°12'38.988"E

Skalní defilé na východě začíná výrazným, v základně širokým skalním srubem přímo u portálu železničního tunelu procházejícího pod obcí (trať Choceň – Meziměstí). Defilé pak pokračuje k západu řadou dalších skalních srubů, skalních pilířů i izolovaných skalních věží. Jejich výrazně členitý povrch je při různé odolnosti jednotlivých opukových vrstev přetvořen pseudokrasovou modelací do prostřídaných vystupujících i vhloubených forem. Tato modelace je vázaná jak na horizontální vrstevnatost opuk, tak na svisle probíhající pukliny kvádrovcového rozpadu masívu. Erozní a korozní rozšiřování těchto svislých puklin je nejvýraznějším morfologickým činitelem dělícím původně souvislé skalní defilé na jednotlivé skalní útvary. Rozsáhlý přirozený skalní výchoz křídových opuk je vázaný na tektonicky vymezený jižní okraj výškově upadajícího ostrohu strukturní plošiny, na jehož hřbetu se nachází zástavba obce Velké Petrovice. Výchoz se táhne zhruba ve směru západ – východ s jižní expozicí čelních stěn a stoupající úrovní úpatí skalních výchozů od východu k západu. Zatím co východní část výchozu v podobě skalních srubů a skalních věží se nachází nad údolním dnem řeky Metuje, západní část srubů se nachází v příkře upadající strži sevřené svahy z obou stran. Také i strž udržuje směr západ – východ.

Rozvětralý a z povrchu stěn skalních srubů odpadlý horninový materiál tvoří úpatní akumulace balvanů i drobnějšího materiálu. V těchto akumulacích se vlivem specifického mikroklimatu daného zdejší jižní expozicí nacházejí druhotně vytvářené vápnité bradavičnaté povlaky na balvanité suti, případně i jako volné vápnité konkrece. V horninovém profilu prostřídávaných slínovců, prachovců a spongilitických pískovců křídového období středního turonu se rovněž nacházejí fosílie, většinou úlomkovité zbytky mořských živočichů i fukoidy, které jsou stopami po aktivitách obyvatel mořského dna.

Geologicky i paleontologicky zajímavá křídová lokalita je snadněji přístupná jen v její východní části, při úpatí příkrého svahu krytého volnou kamenitou sutí.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Západně od jižního portálu polického železničního tunelu se tyčí vysoká stěna prvního ze skalních srubů, které tvoří lokalitu Dědek.<br />

Západně od jižního portálu polického železničního tunelu se tyčí vysoká stěna prvního ze skalních srubů, které tvoří lokalitu Dědek.

Řada skalních srubů a věží směrem k západu nastoupává svahem až do příkrého erozního závěru rokle místně zvané Dědek. Od toho pramení i pojmenování geologické lokality.<br />

Řada skalních srubů a věží směrem k západu nastoupává svahem až do příkrého erozního závěru rokle místně zvané Dědek. Od toho pramení i pojmenování geologické lokality.

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 

Akce na Broumovsku

ArtCafé open air - KAREL PLÍHAL - Pod dubem
17.8. 2018

Pátek 17.8.2018 od 20:00 Klášterní zahrada, Klášter Broumov   Jediný letní koncer...
Více informací

Okolo Broumova
19.8. 2017

Nové: fotky ze závodu 2017 1/2 maraton skvělého cyklistického závodu pro jednotli...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...