Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Dvoudenní návštěva studentů geoturismu z VŠB Ostrava v Geoparku Broumovsko

Studenti se seznámili s geologickými zajímavostmi, aktivitami i problematikou geoturistiky Národního geoparku Broumovsko.

Ve dnech 3. a 4. 5. 2022 se komentované geoturistické exkurze zúčastnila skupina studentů oboru "Geovědní a montánní turismus" (včetně 3 zahraničních studentů) z Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava, vedená zástupcem vedoucího Katedry geologického inženýrství prof. Ing. Marianem Marschalko, Ph.D.

Po vybraných geoatraktivitách Geoparku Broumovsko je provázel geolog a manažer geoparku Stanislav Stařík.

První den se studenti na náročnější geoturistické trase seznámili s klasickými i méně navštěvovanými místy Adršpašsko-teplických skal a s metodami řešení lokálního overturismu. Druhý den byli během geologicky zaměřené exkurzní vycházky Broumovskými stěnami seznámeni s využitím vhodných geotopů a zajímavých interpretačních metod pro rozvoj a popularizaci místní geoturistiky a přiblížení geovědních souvislostí široké veřejnosti. Poté stihli i standardně profesionální komentovanou prohlídku interiérů benediktinského kláštera v Broumově. Závěrem měli účastníci možnost na vlastní kůži pocítit i nevšední kouzlo Broumovska při podvečerní prohlídce Naučné stezky Lom Rožmitál u Broumova s fascinujícími výhledy na zdejší krajinu z úbočí sopečných Javořích hor.

Budeme se těšit na další spolupráci a odborná setkání.

Foto: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ