Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Podzimní exkurze S geologem po tajemných Jestřebích horách

V krásný slunečný podzimní den jsme vyrazili z Radvanic údolím potoka Jívka k rybníku Kuprovka, kde jsme si v kamenech ze starých důlních výsypek prohlédli zuhelnatělé otisky prvohorních rostlin i výchoz drobné slojky černého uhlí. Po prohlídce tajemného podzemí Měděného dolu Bohumír v Jívce jsme pod areálem dolu viděli unikátní biotop, vzniklý z bývalého odkaliště úpravny měděných rud, a pak už jsme vystoupali na hřeben Jestřebích hor. Cestou jsme v zalesněném úbočí hledali úlomky prokřemenělých dřev - araukaritů. Z nové kovové rozhledny na nejvyšším vrcholu Jestřebích hor - Žaltmanu jsme shlédli úžasné panorama široké krajiny hor a údolí celých severovýchodních Čech i blízkého Polska. Osahali jsme si bochníkovité balvany a skalní výchozy pevných karbonských hornin, zvaných "žaltmanské arkózy". Přes bývalou hornickou osadu Paseka (Brendy) se starými renesančními chalupami jsme se vrátili zpět do Radvanic. 

Foto: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ