Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Podzimní komentovaná geologická exkurze Od pramene k prameni

V krásný podzimní den jsme se vydali od hronovského prameníku minerálek Hronovka a Regnerka kolem Metuje Jiráskovou cestou do Police nad Metují. Cestou jsme viděli zkamenělé dřevo - araukarit ve skále, u Střeziny karbonské pískovce a výchoz rozdrolené drobné uhelné sloje. Na Kozínku jsme si ve starém mlýnském náhonu všimli tektonicky podrcených slínovců a obešli jsme zalesněný pahorek zvaný okrouhlík - geomorfologicky zajímavý zbytek skalnatého ostrohu v širokém meandru řeky Metuje. Z údolí jejího přítoku - říčky Židovky jsme vystoupali do Bezděkova, prohlédli si bývalé obecní studny a chladírny potravin - haltýře, a v opukové suti našli i pár pěkných zkamenělin. Strží s výchozy vrstev kvádrových pískovců jsme sešli do kaňonovitého údolí říčky Ledhujky, kolem níž jsme došli do Police nad Metují - k artéskému prameni Julinka na náměstí.

Foto: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ