Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Baba

  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Bezděkov nad Metují
  • Obec: Bezděkov nad Metují
  • GPS: 50°31'1.793"N, 16°12'54.954"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°31'1,793"N
16°12'54,954"E

Baba

Členité skalní pilíře a věže s projevy selektivního zvětrávání jemnozrnných křídových sedimentů v nárazovém břehu Metuje u Velkých Petrovic.

Přirozený skalní výchoz na západní straně počíná v blízkosti mostu přes řeku Metuji a končí na východě při prudkém pravoúhlém ohbí řeky. Skalní stěny výchozu jsou až 20 metrů vysoké a téměř kolmé, na několika místech i převislé. Ještě výše pak skalní masív pokračuje od dále stoupajícího svahu již oddělenými a silně zvětralými zaoblenými temeny horní obruby stěn i oddělených skalních věží. Defilé je v čelech rozčleněné celou soustavou kolmých zářezů, korozně i erozně rozšířených puklin až do formy svislých dutin podzemního pseudokrasového charakteru, vhloubených do skalního masívu. Povrch skalních stěn je však vedle uvedených mezoforem modelován i četnými tvary mikroforem selektivního rozvětrávání jednotlivých vrstev opuk. Povrch skalních stěn je proto velmi členitý.

Výškový profil skalního výchozu tvořeného slínovci, prachovci i spongilitickými pískovci středního turonu je zajímavým petrologickým a mineralogickým souborem křídových hornin. Ty navíc i zde obsahují makro- i mikrofosílie mořských živočichů a fukoidy.

Lokalita je proto významná jak z hlediska geologie a paleontologie, tak především svým geomorfologickým charakterem a typologickou formou modelace křídového skalního výchozu na aktivním nárazovém břehu. Nejsnadněji je přístupné úpatí skalních útvarů přímo přes řečiště Metuje.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1504

Vyhledat místo


CZ