Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Na Splachově

  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Police nad Metují
  • Obec: Police nad Metují
  • GPS: 50°32'4.796"N, 16°13'37.165"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°32'4,796"N
16°13'37,165"E

Na Splachově

Rozsáhlý umělý odkryv subhorizontálně uložených vrstev opuk a vápnitých pískovců "dna" Polické křídové pánve kolem silnice z Police n. M. do Velkých Petrovic.

Polický zlom probíhající středem Polické vrchoviny ve směru SZ-JV, výrazně odděluje pásmo obvodových kuest od centrální opukové strukturní plošiny. Do jejího plochého povrchu je v tektonicky narušené zóně hluboce zaříznuté údolí říčky Ledhujky, v jehož svazích se nachází řada přírodních i umělých odkryvů těchto křídových hornin. Odkryv Na Splachově v samotném počátku údolí jihozápadně od města Police nad Metují vznikl na pravé (severní) straně údolí při rekonstrukci údolní komunikace zářezem do hornin ve svahu Strážnice (také Starého parku). Zářez vytvořil kolmý skalní odkryv místy vysoký až 4 metry. Umělý odkryv byl začistěn podle ploch puklin kvádrovcového rozpadu, takže skalní pilíře vystupují v pilovitém půdorysu. Tato situace umožňuje přehled o tektonickém uspořádání puklin a postupu rozvětrávání na vrstevních spárách i puklinách.

Úpatní část odkryvu je tvořena vrstvou písčitého vápence o mocnosti až 1,5 metru. Nad nimi vystupuje přibližně 1metr mocná poloha vápnitých pískovců s čočkami i protaženými vložkami písčitých vápenců o mocnosti až 0,3 metru. V nadloží až k samotnému vrcholu skalní stěny vystupuje poloha znatelně vrstevnatých pískovců.

Především ve střední vrstvě vápnitých pískovců s čočkami se nejvíce projevuje selektivní zvětrávání této horniny. A nejčastěji při čočkách písčitých vápenců na husté frekvenci svislých puklin pak vzniká lineární soustava vypreparovaných sloupků v podobě kuželek či přesýpacích hodin. Tuto geologickou a geomorfologickou zajímavost, známou také z několika dalších zdejších opukových výchozů, ještě doplňují nálezy (poměrně běžné) zkamenělin křídových mořských živočichů.

Dobrá dostupnost a přehlednost odkryvu činí tuto lokalitu velmi vhodnou pro exkurzní využívání, případně i petrologický a paleontologický sběr nebo i geomorfologickou dokumentaci.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1528

Vyhledat místo


CZ