Permská stěna

  • Stratigrafie
  • Petrologie
  • Geologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Hynčice
Obec: Hynčice
GPS: 50°37'19.349"N, 16°16'57.966"E (zobrazit na mapě)

Olivětínské vrstvy jsou střední částí broumovského souvrství spodního permu (autun) a jsou jeho nejpestřejší jednotkou, horninově velmi četnou a proměnnou charakterem i minerálním složením jednotlivých sedimentů. Odkrytá stěna dokumentuje vulkanodetritické horniny svrchních olivětínských vrstev tvořených hrubšími brekciemi a slepenci rytmicky střídanými prachovitými a jílovitými červenohnědě zabarvenými aleuropelity, místy s dolomitickými konkrecemi. Vrstvy jemných aleuropelitů vícekrát oddělují vulkanodetritické vrstvy. Celý profil skalního výchozu je tvořený geologicky i mineralogicky (petrologicky) rozsáhlým souborem pestře zbarvených sedimentárních hornin.

Přírodně zajímavé a romantické prostředí nezvykle barevného skalního výchozu se již v průběhu 19. století (možná i dříve) dostalo do zájmu a bylo navštěvováno romanticky laděnými návštěvníky a výletníky. Ti se zde také nechávali na památku svojí návštěvy zvěčnit do skály vtesanými nebo alespoň barvou malovanými jmény a daty, obdobně jako to bylo tehdejším zvykem i na návštěvnických trasách v Teplických nebo v Adršpašských skalách.

Permská stěna v Hynčicích (nejlépe přístupná po mostě přes Stěnavu uprostřed obce) je z pohledu celého Broumovska a české části vnitrosudetské pánve mimořádným přírodním objektem, který je geologickými odbornými prověrkami doporučován za chráněné území. Je rovněž vhodná k obnovení její staré návštěvnické tradice, v současném pojetí jako velmi atraktivní a hodnotné lokality geoturistiky.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1556Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na lokalitu Permská stěna, jejíž kolmá až převislá stěna se nachází v pravém nárazovém břehu řeky Stěnavy zhruba uprostřed délky obce Hynčice.<br />

Celkový pohled na lokalitu Permská stěna, jejíž kolmá až převislá stěna se nachází v pravém nárazovém břehu řeky Stěnavy zhruba uprostřed délky obce Hynčice.

Detailní pohled do hladkých, pestře probarvených vrstev permských hornin. Četné vytesané nápisy a data již z průběhu 19. století svědčí o oblíbenosti tohoto zajímavého skalního výchozu mezi tehdejšími romantickými návštěvníky.<br />

Detailní pohled do hladkých, pestře probarvených vrstev permských hornin. Četné vytesané nápisy a data již z průběhu 19. století svědčí o oblíbenosti tohoto zajímavého skalního výchozu mezi tehdejšími romantickými návštěvníky.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...