Alpská víska - lom

  • Stratigrafie
  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Perm
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Meziměstí
Obec: Meziměstí
GPS: 50°37'4.639"N, 16°14'48.740"E (zobrazit na mapě)

Podložní hrubé pískovce mají příměs valounů křemene, kvarcitu, ryolitů i krystalických břidlic, mají karbonátový (vápnitý) nebo hematitový (železitý) tmel a jsou pevné, jen hrubě vrstvené a narušené puklinami. Pískovce jsou součástí jetřichovského obzoru, který tvoří nejvyšší část martinkovických vrstev a současně i nejvyšší část broumovského souvrství permu.

Nadložní trutnovské souvrství buduje část pahorkatiny Broumovské kotliny v okolí Meziměstí a Jetřichova a k jeho nejlepším odkryvům patří nárazový břeh Stěnavy západně od Meziměstí, zářezy železniční trati v úseku Meziměstí – Březová a také tento lom u Alpské vísky. Na kontaktu s pískovcovým podložím je trutnovské souvrství horninově výrazně odlišeno a je tvořeno tzv. bazálními psefity. Je to pestrý soubor brekcií a slepenců tvořených úlomky ryolitů i tufů s písčitou i prachovitou příměsí, jen občas prostoupenou karbonátovým tmelem. Celý soubor má červenavé zbarvení a lehce rozvětrává – i v tomto lomu tvoří osypy.

Místní pískovec byl již odedávna v okolí velmi využívaným kvalitním stavebním materiálem. Pro jeho nezaměnitelné sytě červené zbarvení si lehce všimnete staveb, které z něj byly v blízkém i vzdálenějším okolí postaveny. Velmi výraznými objekty, na jejichž stavbu byl použit, jsou například historické hospodářské budovy zámku v Meziměstí. Dá se předpokládat, že z velké části je z něj vystavěný i samotný zámek, dnes již nově zrekonstruovaný v soukromém vlastnictví. Zámek byl totiž, jako bývalá tvrz, patřící k broumovskému klášteru, v letech 1728 - 1738 přestavěn (pravděpodobně K.I.Dientzenhoferem) na zakázku broumovského opata Otmara Zinkeho na barokní.

Svojí geologickou a mineralogickou situací patří tato lokalita k hodnotným a významným. Protože je rovněž snadno dostupná, je rovněž vhodná jako studijní objekt a pro geoturistické využívání.

 

Z archivního materiálu vypracovali: Jiří Kopecký, Stanislav Stařík
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1551Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na lomovou stěnu dobře dokumentuje výrazné rozhraní mezi pevnými pískovci martinkovických vrstev v podloží a silně rozpadavými pestrými sedimenty trutnovského souvrství v nadloží.<br />

Celkový pohled na lomovou stěnu dobře dokumentuje výrazné rozhraní mezi pevnými pískovci martinkovických vrstev v podloží a silně rozpadavými pestrými sedimenty trutnovského souvrství v nadloží.

Detailní snímek charakteru červených podložních pískovců nejvyšší polohy martinkovických vrstev s různým úklonem puklin dělících celý jejich profil.<br />

Detailní snímek charakteru červených podložních pískovců nejvyšší polohy martinkovických vrstev s různým úklonem puklin dělících celý jejich profil.

Zdejší červený pískovec byl ve velkém objemu použit například pro stavbu původních hospodářských budov zámku v Meziměstí. A pravděpodobně částečně i zámku samotného.<br />

Zdejší červený pískovec byl ve velkém objemu použit například pro stavbu původních hospodářských budov zámku v Meziměstí. A pravděpodobně částečně i zámku samotného.

Detail dřívějšího využití pískovce jako místního kvalitního stavebního materiálu při zdění budov.<br />

Detail dřívějšího využití pískovce jako místního kvalitního stavebního materiálu při zdění budov.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...