Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Meziměstí
  • Obec: Meziměstí
  • GPS: 50°37'4.639"N, 16°14'48.740"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°37'4,639"N
16°14'48,74"E

Alpská Víska - lom

Bývalý kamenolom na těžbu typického červeného permského pískovce s kontaktem odlišných hornin různých souvrství najdete na jižním okraji Meziměstí.

Podložní hrubé pískovce mají příměs valounů křemene, kvarcitu, ryolitů i krystalických břidlic, mají karbonátový (vápnitý) nebo hematitový (železitý) tmel a jsou pevné, jen hrubě vrstvené a narušené puklinami. Pískovce jsou součástí jetřichovského obzoru, který tvoří nejvyšší část martinkovických vrstev a současně i nejvyšší část broumovského souvrství permu.

Nadložní trutnovské souvrství buduje část pahorkatiny Broumovské kotliny v okolí Meziměstí a Jetřichova a k jeho nejlepším odkryvům patří nárazový břeh Stěnavy západně od Meziměstí, zářezy železniční trati v úseku Meziměstí – Březová a také tento lom u Alpské Vísky. Na kontaktu s pískovcovým podložím je trutnovské souvrství horninově výrazně odlišeno a je tvořeno tzv. bazálními psefity. Je to pestrý soubor brekcií a slepenců tvořených úlomky ryolitů i tufů s písčitou i prachovitou příměsí, jen občas prostoupenou karbonátovým tmelem. Celý soubor má červenavé zbarvení a lehce rozvětrává – i v tomto lomu tvoří osypy.

Místní pískovec byl již odedávna v okolí velmi využívaným kvalitním stavebním materiálem. Pro jeho nezaměnitelné sytě červené zbarvení si lehce všimnete staveb, které z něj byly v blízkém i vzdálenějším okolí postaveny. Velmi výraznými objekty, na jejichž stavbu byl použit, jsou například historické hospodářské budovy zámku v Meziměstí. Dá se předpokládat, že z velké části je z něj vystavěný i samotný zámek, dnes již nově zrekonstruovaný v soukromém vlastnictví. Zámek byl totiž, jako bývalá tvrz, patřící k broumovskému klášteru, v letech 1728 - 1738 přestavěn (pravděpodobně K. I. Dientzenhoferem) na zakázku broumovského opata Otmara Zinkeho na barokní.

Svojí geologickou a mineralogickou situací patří tato lokalita k hodnotným a významným. Protože je snadno dostupná, je rovněž vhodná jako studijní objekt a pro geoturistické využívání.

Z archivního materiálu vypracovali: Jiří Kopecký, Stanislav Stařík
 

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1551

 

Popis typické horniny:
Pískovec železitý

Makroskopicky poměrně kompaktní hornina, střednězrnitá, masově červená, s ojedinělými lupínky sericitu. Detritická zrna křemene a živců jsou subangulární, velká 0,1–0,3 mm, ojediněle větší, a mají kolem sebe obálku z Fe oxidů. Vyskytují se i úlomky metamorfních a sedimentárních hornin, v malé míře slída, ojediněle turmalín. Matrix je z jílové hmoty a Fe oxidů s příměsí karbonátu.

Petrografický popis: RNDr. Tamara Sidorinová (ČGS), RNDr. Marcela Stárková (ČGS), Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. (ČGS)


Fotografie: Stanislav Stařík
Mikrofotografie: RNDr. Tamara Sidorinová, ČGS

 

 

Vyhledat místo


CZ