Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Heřmánkovické údolí

  • Podloží: Perm, Kvartér
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Heřmánkovice
  • Obec: Heřmánkovice
  • GPS: 50°39'40.510"N, 16°19'15.325"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°39'40,51"N
16°19'15,325"E

Heřmánkovické údolí

Unikátní balvanité akumulace soliflukčního proudu v údolí Heřmánkovického potoka na jižních svazích Javořích hor.

Těleso kamenného proudu začíná při jižním úpatí Čertova vrchu a táhne se v délce převyšující 1 km hlavní zdrojnicí Heřmánkovického potoka, končí až zhruba 300 metrů pod Mufloní skálou. Tato akumulace byla původně odborníky pokládána za pasivní morénu. Až po podrobném geomorfologickém mapování tohoto území na podkladě odborného doporučení bylo orgány státní ochrany přírody rozhodnuto o vyhotovení podrobné geomorfologické dokumentace a rovněž o prokopání geomorfologické sondy tělesem blokové akumulace. Po vyhotovení těchto prací provedených speleologickou skupinou z Broumova (sonda dosáhla podložních hornin v hloubce 4,0 m) a jejich odborném vyhodnocení byla v roce 1988 akumulace uznána jako unikátní soliflukční kamenný proud, který od zdroje svého horninového materiálu ze svahů Čertova vrchu na severu a Jeleního vrchu na jihu nad údolím gravitační silou „protekl“ a postupně akumuloval v nižších polohách Heřmánkovického údolí a to v několika etapách. O více etapách katastrofického řícení hornin z těchto svahů a jejich pohybu údolím v podobě kamenného proudu ostrohranných ryolitových bloků, balvanů a tříště svědčí několik čelních valů těchto proudů v délce celé akumulace. Za nejspodnějším čelem soliflukčního proudu byl dokonce odkryt rašelinný profil čelem hrazeného, později  postupně vegetací zarostlého a nakonec zazemněného jezírka.

Soliflukční proud v Heřmánkovickém údolí je značným geomorfologickým unikátem a i mimořádným jevem ve zdejším středohorském prostředí. V budoucnu jsou plánované další výzkumné a monitorovací práce na vyhodnocení jeho celkového fenoménu, včetně geochronologického zpřesnění vzniku jeho jednotlivých akumulačních etap. Lokalita je snadno dostupná (nejlépe údolím z obce Heřmánkovice). Je velmi atraktivní lokalitou a  příkladem dobře dochovaných charakteristických prvků tohoto geomorfologického jevu.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1841

Vyhledat místo


CZ