Bulty u Šléglu

  • Geomorfologie
  • Pedologie

Podloží: Kvartér
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Křinice
Obec: Křinice
GPS: 50°35'12.703"N, 16°17'19.498"E (zobrazit na mapě)

V intenzivně kultivovaných a především strojově obdělávaných zemědělských plochách je jen výjimečně možné setkat se s půdními nebo zemními tvary, které vznikají až delším, i mnohaletým nerušeným vývojem. Patří k nim i bulty, které se v nerušeném přírodním prostředí tvoří především na vlhkých a občas zatápěných loukách. I v případě výskytu u Šléglu vznikla skupina bultů na okraji slatinné louky na podmáčeném břehu malého toku (je výpustí a odvodem přepadu v hrázi rybníka), kam se již dlouhou řadu let nedalo zajet se strojovou technikou.

Bulty se tvoří při střídavém zatápění kořenů trav, ostřic a dalších bylin, kdy při vyšší hladině vody částečně odumírají a kořeny i stonky se rozpadají. Po opadnutí vody ale rostliny vždy od kořenů vyrazí znovu. Z odumřelých částí rostlin i kořenů se pak neustálým opakováním tohoto procesu postupně vytváří a nad okolní úroveň půdy narůstá kopulovitý až homolovitý půdní a zemitý tvar, na jehož vrcholu vždy přirůstá nová vegetace, zatímco stará vegetace již splývá dolů po povrchu zemního tvaru a postupně se rovněž rozpadá. Tyto organické zbytky spolu s minerální složkou zachycenou při periodickém zatápění vodou pak vytvářejí půdní substrát podílející se na nabývající hmotě a tvaru bultu. Tvar bultu tedy vzniká za přispění živé i neživé přírody a jako mladý, i současně vznikající půdní tvar, je řazen do nyní probíhající čtvrtohorní (kvartérní) geologie.

Ukázkově vyvinutá skupina bultů u Šléglu je velmi hodnotným příkladem tohoto přírodního a dnes již značně vzácného zemního jevu a pro snadnou dostupnost je i lokalitou vhodnou pro seznámení s tímto fenoménem.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav StaříkZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na celou skupinu bultů, za stromovým porostem vystupuje hráz rybníka Šlégl.<br />

Celkový pohled na celou skupinu bultů, za stromovým porostem vystupuje hráz rybníka Šlégl.

Detailní snímek skupiny bultů v době vegetačního klidu - zemní tvar je zcela překryt slehlou vegetační složkou jevu.<br />

Detailní snímek skupiny bultů v době vegetačního klidu - zemní tvar je zcela překryt slehlou vegetační složkou jevu.

Až do konce vegetačního období jsou půdní tvary bultů schované v bohatém rostlinném porostu podmáčené nivy.<br />

Až do konce vegetačního období jsou půdní tvary bultů schované v bohatém rostlinném porostu podmáčené nivy.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...