Jetřichovský písník

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Trias
Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
Katastrální území: Jetřichov
Obec: Jetřichov
GPS: 50°35'59.752"N, 16°14'44.227"E (zobrazit na mapě)

Těžené zvětralé pískovce jsou součástí bohdašínského souvrství ze spodní části triasu. Jsou středně až hrubě zrnité s příměsí valounů a značně rozpadavé. Obsahují rovněž kaolinické a jílovité složky. Jsou používané místně především jako maltařské písky.

Dnem ložiska prochází vrstva v mocnosti dm až 1 metru, která je zpevněna tak, že musí být pro využívání drcena. Dočasně je hromaděna v haldách felonie, kde je možné seznámení s touto specifickou částí zdejších písčitých vrstev. Je vytvořena stálým prostřídáváním vrstviček pískovce a vrstviček rezavě zabarvené jezerní železné rudy. Ta zde sedimentovala současně se vznikem vrstev pískovce na jeho povrchu s mělkým rozplavem s kalužinami železem nasycených vod za součinnosti bakterií, řas a dalších nižších rostlin Tato vrstva železitého pískovce je specifikem této lokality. Od železité inkrustace, později přeměněné do slabé vrstvičky železné rudy, je odvozen i její název „páskovaná železná ruda“.

Lokalita je v řadě několika odkryvů triasových hornin při západním okraji Broumovské kotliny velmi vhodnou k seznámení s jejich zdejší zvýšenou pestrostí. Vzhledem k tomu že lokalita je stále v těžebním provozu je nutné exkurzní a studijní návštěvy projednat s provozovatelem pískovny.  

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík, Oldřich JenkaZpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na plochu Jetřichovského písníku. V pozadí vrchol Honského Špičáku - nejsevernějšího výběžku hrany Broumovských stěn.<br />

Celkový pohled na plochu Jetřichovského písníku. V pozadí vrchol Honského Špičáku - nejsevernějšího výběžku hrany Broumovských stěn.

Triasové písky jsou dobývány postupným plošným odtěžováním vrstev nestejně zpevněného písčitého materiálu. Specifikou lokality je nadložní vrstva železitého pískovce - páskované železné rudy, jehož balvany nalezneme především při východním okraji písníku.<br />

Triasové písky jsou dobývány postupným plošným odtěžováním vrstev nestejně zpevněného písčitého materiálu. Specifikou lokality je nadložní vrstva železitého pískovce - páskované železné rudy, jehož balvany nalezneme především při východním okraji písníku.

Okraje při západním ohraničení písníku (pokud jsou očistěny od suti) poskytují přehled o sedimentačních poměrech zdejších triasových pískovců. Hromady balvanů jsou deponií skrývky pevných pískovců tmelených jezerní železnou rudou.<br />

Okraje při západním ohraničení písníku (pokud jsou očistěny od suti) poskytují přehled o sedimentačních poměrech zdejších triasových pískovců. Hromady balvanů jsou deponií skrývky pevných pískovců tmelených jezerní železnou rudou.

Pohled na odkrytý profil triasových sedimentů ve staré lomové stěně Jetřichovského písníku za současnou betonárkou (snímek z průběhu terénní exkurze odborného semináře Trias v Broumovské kotlině).<br />

Pohled na odkrytý profil triasových sedimentů ve staré lomové stěně Jetřichovského písníku za současnou betonárkou (snímek z průběhu terénní exkurze odborného semináře Trias v Broumovské kotlině).

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...