Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


Jetřichovský písník

  • Podloží: Trias
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Jetřichov
  • Obec: Jetřichov
  • GPS: 50°35'59.752"N, 16°14'44.227"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°35'59,752"N
16°14'44,227"E

Jetřichovský písník

Odkryv zvětralých triasových pískovců v těžebním provozu pískovny u obce Jetřichov.

Těžené zvětralé pískovce jsou součástí bohdašínského souvrství ze spodní části triasu. Jsou středně až hrubě zrnité s příměsí valounů a značně rozpadavé. Obsahují rovněž kaolinické a jílovité složky. Jsou používané místně především jako maltařské písky.

Dnem ložiska prochází vrstva v mocnosti dm až 1 metru, která je zpevněna tak, že musí být pro využívání drcena. Dočasně je hromaděna v haldách felonie, kde je možné seznámení s touto specifickou částí zdejších písčitých vrstev. Je vytvořena stálým prostřídáváním vrstviček pískovce a vrstviček rezavě zabarvené jezerní železné rudy. Ta zde sedimentovala současně se vznikem vrstev pískovce na jeho povrchu s mělkým rozplavem s kalužinami železem nasycených vod za součinnosti bakterií, řas a dalších nižších rostlin Tato vrstva železitého pískovce je specifikem této lokality. Od železité inkrustace, později přeměněné do slabé vrstvičky železné rudy, je odvozen i její název „páskovaná železná ruda“.

Lokalita je v řadě několika odkryvů triasových hornin při západním okraji Broumovské kotliny velmi vhodnou k seznámení s jejich zdejší zvýšenou pestrostí. Vzhledem k tomu že lokalita je stále v těžebním provozu je nutné exkurzní a studijní návštěvy projednat s provozovatelem pískovny.  

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ