Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Meziměstská vrchovina
  • Katastrální území: Rožmitál
  • Obec: Broumov
  • GPS: 50°34'52.541"N, 16°22'35.021"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°34'52,541"N
16°22'35,021"E

Rožmitálský úvoz

Odkryv výrazného stratigrafického rozhraní permských vrstev odlišných usazených hornin jižně od Rožmitálu.

V minulosti sem (na Schwarzbach) přes svah Plochého vrchu (428,9 m) z Broumova přicházela turisticky značená cesta, která poté překračovala (po dnes již zříceném mostě) potok a za zmíněným údolíčkem (úvozem) s geologickým odkryvem pokračovala již přes otevřený terén polí do dolní části obce Šonov.

Plochý terén polí v průsečíku Broumov – Rožmitál – Šonov, který je součástí Broumovské kotliny, je tvořen horninami martinkovických vrstev. Ty jsou ve sledu permských sedimentárních hornin řazeny do spodního permu (autun). V širší ploše martinkovických vrstev prochází i úzký pruh odlišných hornin vižňovského obzoru.

V celém profilu martinkovických vrstev s převahou červenohnědě zbarvených prachovců a jílovců nebo i jemných pískovců se nacházejí i tři odlišné polohy s převahou hornin pestrobarevných aleuropelitů, místy i silicitů a lavicemi vápenců. Tyto tři polohy členící sled martinkovických vrstev na čtyři nestejné díly mají pojmenování obzory a od podloží k nadloží se nachází obzor vižňovský, hejtmánkovický a jetřichovský.

V odkryvu hornin Rožmitálského úvozu se nachází výrazné rozhraní mezi pestřeji zbarvenými jemně rozpadavými aleuropelity s vložkami vrstevnatých karbonátických prachovců vižňovského obzoru v podloží a na prachovito-písčité jílovce běžného sledu martinkovických vrstev v nadloží. Ty již mají hrubě břidličnatý rozpad a strukturu.

Lokalita je významným reprezentantem této stratigrafické situace, rovněž svojí dostupností je vhodná pro studijní a exkurzní účely.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1825

Vyhledat místo


CZ