Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Vernéřovice
  • Obec: Vernéřovice
  • GPS: 50°35'55.598"N, 16°12'29.212"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°35'55,598"N
16°12'29,212"E

 

Hlavní obor zájmu:    stratigrafie

Vedlejší obor zájmu:  petrologie, sedimentologie

Mořská transgrese

Výrazný kontakt triasových říčních usazenin s nadložními křídovými mořskými sedimenty, obnažený v malém starém lomu u Bohdašína.

V několika vrstvách jsou ve skalní stěně tohoto lomu uloženy stopy několika geologických období. Zřetelně zde lze vidět stopy svrchokřídového zaplavení souše mořem (transgrese). V přírodní památce jsou chráněna i rostlinná a živočišná společenstva přírodě blízkého suťového lesa. Už někdy na začátku 19. století, tedy v době, kdy vznikalo mnoho kamenných broumovských statků, tady fungoval jeden z malých lomů. V jeho zvětrávající skalní stěně můžeme vysledovat sedimenty několika dávných období, kdy naše krajina vypadala úplně jinak. Nejnižší viditelná vrstva pochází z nejstaršího druhohorního období, zvaného trias, které začalo před 251 mil. let a trvalo asi 50 mil. let. Tato vrstva je tvořena usazenými horninami, vzniklými z materiálu, který s sebou nesla řeka. V místech, kde se nacházíme, zřejmě výrazně zpomalila svůj proud. Možná se zde vytvořilo průtočné jezero. Stejně jako řeky dnešní v něm i ta pradávná při zpomalení svého proudu ukládala mnoho materiálu. Časem se z něj vytvořily světle šedé, místy až rezavé jemnozrnné křemenné pískovce, které nejsou příliš odolné vůči zvětrávání. Nalezneme v nich valouny bílého, ale i růžového až červeného křemene. Některé jsou tvořeny minerály zvanými živce. Jejich název pochází od schopnosti obohacovat půdu o látky prospívající rostlinám. Neklidné období na konci triasu způsobilo konec ukládání této vrstvy a také pokles zdejší krajiny, kterou zatopilo moře. Druhá zřetelná vrstva pochází z počátku posledního druhohorního období, zvaného křída před 145 mil. lety. Na počátku tohoto období moře zaplavilo celou oblast vnitrosudetské pávne. Moře sem tehdy doslova vpadlo a přinášelo s sebou vše, co mu stálo v cestě. Vrstva vzniklá v příbojové zóně to dokazuje. Obsahuje velké valouny. Přicházející voda s sebou strhávala kameny, které se cestou k nám opracovaly do krásně kulatého tvaru. Postupně se usazovaly a vyplňovaly nerovnosti a malé erozní rýhy z předešlého období. Dále v období křídy se moře rozlilo po celém území vnitrosudetské pánve a uklidnilo se. Začala se usazovat další vrstva, tentokrát z mnohem jemnějších částic. Řeky vlévající se do křídového moře přinášely různě velký a těžký materiál. Ten se zde postupně usazoval. Nejprve klesly větší úlomky hornin. Dále od pobřeží se usazovala menší zrna a vznikla tak vrstva křídových pískovců, slínovců a prachovců. V přírodní památce Mořská transgrese tato již zerodovaná vrstva není nijak silná. Z její mocnosti na Broumovských stěnách či v Adršpašsko-teplických skalách se ale tají dech. Po uložení vrstvy jemnozrnného materiálu moře opět ustoupilo a naše oblast se stala trvale souší. Na vrstvu pískovců, která tak vznikla, začala působit erozní síla větru, vody a ledu a vznikla skalní města, ale to už je jiný příběh.

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1525

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Fotografie: Stanislav Stařík

 

Vyhledat místo


CZ