Mořská transgrese

  • Petrologie
  • Geologie
  • Stratigrafie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Vernéřovice
Obec: Vernéřovice
GPS: 50°35'55.598"N, 16°12'29.212"E (zobrazit na mapě)

V několika vrstvách jsou ve skalní stěně malého lomu uloženy stopy několika geologických období. Zřetelně zde lze vidět stopy svrchněkřídového zaplavení souše mořem (transgrese). V přírodní památce jsou chráněna i rostlinná a živočišná společenstva přírodě blízkého suťového lesa. Už někdy na začátku 19. století, tedy v době, kdy vznikalo mnoho kamenných broumovských statků, tady fungoval jeden z malých lomů. V jeho zvětrávající skalní stěně můžeme vysledovat sedimenty několika dávných období, kdy naše krajina vypadala úplně jinak. Nejnižší viditelná vrstva pochází z nejstaršího druhohorního období, zvaného trias, které začalo před 251 mil. let a trvalo asi 50 mil. let. Tato vrstva je tvořena usazenými horninami, které s sebou nesla řeka. V místech, kde se nacházíme, zřejmě výrazně zpomalila svůj proud. Možná se zde vytvořilo průtočné jezero. Stejně jako řeky dnešní v něm i ta pradávná při zpomalení svého proudu ukládala mnoho materiálu. Časem se z něj vytvořily světle šedé, místy až rezavé jemnozrnné křemenné pískovce, které nejsou příliš odolné vůči zvětrávání. Nalezneme v nich valouny bílého, ale i růžového až červeného křemene. Některé jsou tvořeny minerály zvanými živce. Jejich název pochází od schopnosti obohacovat půdu o látky prospívající rostlinám. Neklidné období na konci triasu způsobilo konec ukládání této vrstvy a také pokles zdejší krajiny, kterou zatopilo moře. Druhá zřetelná vrstva pochází z počátku posledního druhohorního období, zvaného křída před 145 mil. lety. Na počátku tohoto období moře zaplavilo celou oblast vnitrosudetské pávne. Moře sem tehdy doslova vpadlo a přinášelo s sebou vše, co mu stálo v cestě. Vrstva vzniklá v příbojové zóně to dokazuje. Obsahuje velké valouny. Přicházející voda s sebou strhávala kameny, které se cestou k nám opracovaly do krásně kulatého tvaru. Postupně se usazovaly a vyplňovaly nerovnosti a malé erozní rýhy z předešlého období. Dále v období křídy se moře rozlilo po celém území vnitrosudetské pánve a uklidnilo se. Začala se usazovat další vrstva, tentokrát z mnohem jemnějších částic. Řeky vlévající se do křídového moře přinášely různě velký a těžký materiál. Ten se zde postupně usazoval. Nejprve klesly větší úlomky hornin. Dále od pobřeží se usazovala menší zrna a vznikla tak vrstva křídových pískovců, slínovců a prachovců. V přírodní památce Mořská transgrese tato vrstva není nijak silná. Z její mocnosti na Broumovských stěnách či v Adršpašsko-teplických skalách se ale tají dech. Po uložení vrstvy jemnozrnného materiálu moře opět ustoupilo a naše oblast se stala trvale souší. Na vrstvu pískovců, která tak vznikla, začala působit erozní síla větru, vody a ledu a vznikla skalní města, ale to už je jiný příběh.

 

Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1525Zpět na seznam geologických lokalit >

Vrstvy usazených hornin z různých geologických období a různých sedimentačních podmínek jsou výrazně oddělené a dobře rozeznatelné.<br />

Vrstvy usazených hornin z různých geologických období a různých sedimentačních podmínek jsou výrazně oddělené a dobře rozeznatelné.

Na rozmytém povrchu rozpadavých chaoticky vrstvených triasových křemenných pískovců leží slabá tmavohnědá vrstva hrubých valounovitých sedimentů příbojové zóny. Jejich nadloží pak tvoří šedé kvádrovitě odlučné pevné písčité slínovce křídového stáří.<br />

Na rozmytém povrchu rozpadavých chaoticky vrstvených triasových křemenných pískovců leží slabá tmavohnědá vrstva hrubých valounovitých sedimentů příbojové zóny. Jejich nadloží pak tvoří šedé kvádrovitě odlučné pevné písčité slínovce křídového stáří.

Detail kontaktu světlých triasových jezerních pískovců a tmavých křídových mořských sedimentů.<br />

Detail kontaktu světlých triasových jezerních pískovců a tmavých křídových mořských sedimentů.

Chaotické šikmé zvrstvení podložních pískovců vypovídá o rychle se měnících podmínkách sedimentace v triasových řekách a jezerech. Vzniká v říčních meandrech nebo v deltách řek ústících do jezer.<br />

Chaotické šikmé zvrstvení podložních pískovců vypovídá o rychle se měnících podmínkách sedimentace v triasových řekách a jezerech. Vzniká v říčních meandrech nebo v deltách řek ústících do jezer.

Intenzívní exfoliace (odloupávání povrchové vrstvy) je zas typickým příkladem mrazového zvětrávání méně zpevněné horniny.<br />

Intenzívní exfoliace (odloupávání povrchové vrstvy) je zas typickým příkladem mrazového zvětrávání méně zpevněné horniny.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...