Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Karbon
  • Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
  • Katastrální území: Rtyně v Podkrkonoší
  • Obec: Rtyně v Podkrkonoší
  • GPS: 50°31'29.705"N, 16°5'59.517"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°31'29,705"N
16°5'59,517"E

Kryštofovy kameny

Typické mrazové sruby tvořené "žaltmanskými slepenci a arkózami" na bočním hřebenu Jestřebích hor u obce Odolov.

Hřeben Jestřebích hor při západním okraji Broumovské vrchoviny je protáhlý ve směru SZ-JV v délce asi 25 kilometrů, tvořený sedimentárními horninami prvohorního, karbonského stáří. V hřebenové partii a na vnitřních svazích této mohutné kuesty převažují horniny jíveckých vrstev (ve vývoji žaltmanských slepenců a arkóz), hlouběji v masívu se nacházejí i mocné sloje černého uhlí žacléřského a odolovského souvrství, až donedávna těžené.

Karbonské slepence a arkózy na hřebenu a vnitřních svazích Jestřebích hor tvoří množství skalních výchozů, některé jsou v podobě svahových skalních srubů, jinde celých skalních defilé, skalních hřebenů a pilířů, nebo izolovaných skalisek typu tors. Na jejich vzniku se podílelo především intenzivní mrazové zvětrávání v ledových dobách pleistocénních glaciálů, ale i pozdější vlivy dalších zvětrávacích procesů. Jsou významnou složkou zdejší přírody.

Jednu ze skupin skalních výchozů tvoří i Kryštofovy kameny, které se nacházejí v blízkosti osady Odolov, nad silnicí Jívka – Odolov. Skalní sruby zde vytvářejí lineární řadu na bočním hřebenu upadajícím směrem k objektu bývalého Tmavého dolu (dnes Domov důchodců). Skalní výchozy zpřístupněné zeleně značenou turistickou stezkou jsou nejen příhodnou a velmi hodnotnou ukázkou sedimentárních poměrů karbonských pískovců (arkóz) a slepenců jíveckých vrstev, ale i jejich zajímavou geomorfologií.

Kryštofovy kameny byly od roku 1956 státní přírodní rezervací, zrušenou však v roce 1965. Byly chráněny jako jedna z nejvýznamnějších lokalit s výskytem araukaritů v Čechách. Tyto geologicky významné fosílie však byly sběrateli většinou nešetrně vylámány a v přírodě se dnes vyskytují jen ojediněle. S hojnými nálezy araukaritů v minulosti je však možno se setkat i v blízkém okolí. Byly používány jako ozdobný kámen do zahrad, na pomníky apod. Jeden z takových pomníků vytvořený z velkých bloků těchto zkamenělin lze spatřit v blízké osadě Odolov a dalších okolních obcích.

Další informace:
http://lokality.geology.cz/297

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Fotografie: Stanislav Stařík a Oldřich Jenka

Vyhledat místo


CZ