Kryštofovy kameny

  • Paleontologie
  • Petrologie
  • Geomorfologie

Podloží: Karbon
Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
Katastrální území: Rtyně v Podkrkonoší
Obec: Rtyně v Podkrkonoší
GPS: 50°31'29.705"N, 16°5'59.517"E (zobrazit na mapě)

Hřeben Jestřebích hor při západním okraji Broumovské vrchoviny je protáhlý ve směru SZ-JV v délce asi 25 kilometrů, tvořený sedimentárními horninami prvohorního, karbonského stáří. V hřebenové partii a na vnitřních svazích této mohutné kuesty převažují horniny jíveckých vrstev (ve vývoji žaltmanských slepenců a arkóz), hlouběji v masívu se nacházejí i mocné sloje černého uhlí žacléřského a odolovského souvrství, až donedávna těžené.

Karbonské slepence a arkózy na hřebenu a vnitřních svazích Jestřebích hor tvoří množství skalních výchozů, některé jsou v podobě svahových skalních srubů, jinde celých skalních defilé, skalních hřebenů a pilířů, nebo izolovaných skalisek typu tors. Na jejich vzniku se podílelo především intenzivní mrazové zvětrávání v ledových dobách pleistocénních glaciálů, ale i pozdější vlivy dalších zvětrávacích procesů. Jsou významnou složkou zdejší přírody.

Jednu ze skupin skalních výchozů tvoří i Kryštofovy kameny, které se nacházejí v blízkosti osady Odolov, nad silnicí Jívka – Odolov. Skalní sruby zde vytvářejí lineární řadu na bočním hřebenu upadajícím směrem k objektu bývalého Tmavého dolu (dnes Domov důchodců). Skalní výchozy zpřístupněné zeleně značenou turistickou stezkou jsou nejen příhodnou a velmi hodnotnou ukázkou sedimentárních poměrů karbonských pískovců (arkóz) a slepenců jíveckých vrstev, ale i jejich zajímavou geomorfologií.

Kryštofovy kameny byly od roku 1956 státní přírodní rezervací, zrušenou však v roce 1965. Byly chráněny jako jedna z nejvýznamnějších lokalit s výskytem araukaritů v Čechách. Tyto geologicky významné fosílie však byly sběrateli většinou nešetrně vylámány a v přírodě se dnes vyskytují jen ojediněle. S hojnými nálezy araukaritů v minulosti je však možno se setkat i v blízkém okolí. Byly používány jako ozdobný kámen do zahrad, na pomníky apod. Jeden z takových pomníků vytvořený z velkých bloků těchto zkamenělin lze spatřit v blízké osadě Odolov a dalších okolních obcích.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka a Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/297Zpět na seznam geologických lokalit >

Největší ze skalních srubů Kryštofových kamenů (se základnou 9 x 7 metrů a výškou 7 metrů) je dobře přístupnou ukázkou skaliska typu tors, zbytku původně souvislého skalního hřbítku tvořeného červenavými karbonskými slepenci a pískovci.<br />

Největší ze skalních srubů Kryštofových kamenů (se základnou 9 x 7 metrů a výškou 7 metrů) je dobře přístupnou ukázkou skaliska typu tors, zbytku původně souvislého skalního hřbítku tvořeného červenavými karbonskými slepenci a pískovci.

Spodní část masívu s hustší frekvencí vrstevních spár je ve střední části této partie narušena nevhodným vylamováním araukaritů (prokřemenělých zbytků karbonských dřevin).<br />

Spodní část masívu s hustší frekvencí vrstevních spár je ve střední části této partie narušena nevhodným vylamováním araukaritů (prokřemenělých zbytků karbonských dřevin).

Další skalní srub ve skupině Kryštofových kamenů s výrazným šikmým zvrstvením poloh jemnozrnnějších arkózovitých pískovců a hrubozrnných slepenců (konglomerátů).<br />

Další skalní srub ve skupině Kryštofových kamenů s výrazným šikmým zvrstvením poloh jemnozrnnějších arkózovitých pískovců a hrubozrnných slepenců (konglomerátů).

V nedaleké obci Odolov najdete z místních araukaritů vybudovaný památník.<br />

V nedaleké obci Odolov najdete z místních araukaritů vybudovaný památník.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...