Poradní skála

  • Geomorfologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Žďár nad Metují
Obec: Žďár nad Metují
GPS: 50°31'22.254"N, 16°12'27.124"E (zobrazit na mapě)

Výrazné skalní výchozy lemují levý břeh řeky Metuje zhruba 1 km jihovýchodně od obce Maršov. Údolí je příkře zaříznuté do strukturní plošiny Polické tabule, střední části Polické vrchoviny. Povrch skalních výchozů všech morfologických typů s  výškou i přes 10 metrů je hustě modelován rozdílnou odolností vůči zvětrávacím procesům, s  intenzivnějším zahloubením podél vrstevních spár i svislých puklin, nebo tektonicky více narušených partií horniny. Intenzita pseudokrasové modelace je uplatněna v  mezo- i mikroformách, ve skalních pilířích i izolovaných skalních věžích se vyskytují i perforace těchto útvarů v  podobě skalních oken nebo z  protilehlých skalních stěn propojených skalních výklenků. Významný vliv na modelaci úpatí skalních výchozů uplatňuje i erozní síla řeky, ale jen za stavu jejích vyšších průtoků.

Romantický úsek údolí mezi Maršovem a Velkými Petrovicemi s  plochou údolní luční nivou a příkrými, často skalnatými zalesněnými svahy je nazýváno Maršovským údolím a je oblíbeným místem prázdninových skautských táborů, celoročně i krátkodobých skautských výprav, ale také i rekreačním místem místních obyvatel. Lokalita nese název podle prvního výrazného skalního srubu (ze strany od Velkých Petrovic), který pro svoje romantické prostředí mezi úpatím skalního útvaru a břehem řeky Metuje byl místem setkávání skautů a trempů a jejich porad u táborového ohně (odtud její jméno Poradní skála) již v  dobách počátků těchto hnutí před 2. světovou válkou.

Vedle vysoké hodnoty z  hlediska geologického a geomorfologického má lokalita vysokou hodnotu botanickou i zoologickou. Příslušnými odborníky je proto navržena ještě společně se sousední lokalitou Vlčinec k vyhlášení za přírodní památku.

 

Z  archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1878Zpět na seznam geologických lokalit >

Poradní skála je prvním výrazným skalním srubem v delším protiproudním defilé skalních výchozů, nesoucích bohatou pseudokrasovou modelaci členitého povrchu jejich stěn. <br />

Poradní skála je prvním výrazným skalním srubem v delším protiproudním defilé skalních výchozů, nesoucích bohatou pseudokrasovou modelaci členitého povrchu jejich stěn.

Pseudokrasová modelace většiny zdejších opukových skalních srubů postoupila intenzivním načleněním jejich povrchu až po vznik izolovaných skalních pilířů a věží, někdy i s perforací jejich masívu v podobě skalních oken.<br />

Pseudokrasová modelace většiny zdejších opukových skalních srubů postoupila intenzivním načleněním jejich povrchu až po vznik izolovaných skalních pilířů a věží, někdy i s perforací jejich masívu v podobě skalních oken.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...