Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Žďár nad Metují
  • Obec: Žďár nad Metují
  • GPS: 50°31'22.254"N, 16°12'27.124"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°31'22,254"N
16°12'27,124"E

Poradní skála

Skalní sruby a pilíře pestře provrstvených křídových sedimentů s bohatou skulpturou povrchu, způsobenou selektivním zvětráváním v údolí Metuje.

Výrazné skalní výchozy lemují levý břeh řeky Metuje zhruba 1 km jihovýchodně od obce Maršov. Údolí je příkře zaříznuté do strukturní plošiny Polické tabule, střední části Polické vrchoviny. Povrch skalních výchozů všech morfologických typů s  výškou i přes 10 metrů je hustě modelován rozdílnou odolností vůči zvětrávacím procesům, s  intenzivnějším zahloubením podél vrstevních spár i svislých puklin, nebo tektonicky více narušených partií horniny. Intenzita pseudokrasové modelace je uplatněna v  mezo- i mikroformách, ve skalních pilířích i izolovaných skalních věžích se vyskytují i perforace těchto útvarů v  podobě skalních oken nebo z  protilehlých skalních stěn propojených skalních výklenků. Významný vliv na modelaci úpatí skalních výchozů uplatňuje i erozní síla řeky, ale jen za stavu jejích vyšších průtoků.

Romantický úsek údolí mezi Maršovem a Velkými Petrovicemi s  plochou údolní luční nivou a příkrými, často skalnatými zalesněnými svahy je nazýváno Maršovským údolím a je oblíbeným místem prázdninových skautských táborů, celoročně i krátkodobých skautských výprav, ale také i rekreačním místem místních obyvatel. Lokalita nese název podle prvního výrazného skalního srubu (ze strany od Velkých Petrovic), který pro svoje romantické prostředí mezi úpatím skalního útvaru a břehem řeky Metuje byl místem setkávání skautů a trempů a jejich porad u táborového ohně (odtud její jméno Poradní skála) již v  dobách počátků těchto hnutí před 2. světovou válkou.

Vedle vysoké hodnoty z  hlediska geologického a geomorfologického má lokalita vysokou hodnotu botanickou i zoologickou. Příslušnými odborníky je proto navržena ještě společně se sousední lokalitou Vlčinec k vyhlášení za přírodní památku.

 

Z  archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1878

Vyhledat místo


CZ