Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


U chaloupky

  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Radešov nad Metují
  • Obec: Police nad Metují
  • GPS: 50°31'32.728"N, 16°13'26.399"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°31'32,728"N
16°13'26,399"E

U chaloupky

Skalní prahy na dně strže občasného malého vodního toku, tvořené výchozy vrstev pevných kvádrových pískovců v údolí Ledhujky pod Radešovem.

Skalní sruby výrazně vystupující nad levým nárazovým břehem říčky Ledhujky mezi Policí nad Metují a Velkými Petrovicemi ( poblíž městské ČOV) jsou přerušeny soutěskou, ve které se propojují dvě příkře zaříznuté rýhy sestupující od horní hrany strukturní plošiny zastavěné domy obce Radešov. Obě erozní rýhy roklinatého profilu jsou ve svém dnu protékané slabými a jen občasnými vodními toky, které kaskádovitě přetékají přes obnažené skalní stupně vykazující kvádrovcový rozpad horniny. Obě rýhy pak zcela krátkým společným tokem vyúsťují sevřenou soutěskou do říčky Ledhujky.

Skalní ostroh sevřený mezi jižní erozní strž a mezi tok Ledhujky tvoří vysoký skalní pilíř, na jehož obnaženém masívu se výrazně uplatnila selektivní modelace tvorbou drobných i větších vhloubených pseudokrasových tvarů a výklenků. Při úpatí ostrohu obtékaného Ledhujkou se na modelaci rovněž uplatňuje erozní síla jejího proudu podřezáváním skalního masívu.

V prvních 10 až 12 metrech nad tokem říčky je skalní masív tvořen mocnou polohou vápnitých pískovců až písčitých vápenců. Nad nimi je více než 2 metry mocná poloha písčitých vápenců s vápnitými konkrecemi, ve které se nacházejí do masívu nejvíce vhloubené výklenky a dutiny pseudokrasového charakteru. Další asi půl metru mocnou polohu vápnitého pískovce vystřídají v nadloží uložené, asi 2 metry mocné písčité vápence opět s konkrecemi. Skalní profil je při vrcholu masívu zakončen téměř nevrstvenou polohou vápnitých pískovců.

Profil je rovněž bohatý svým paleontologickým obsahem, se skladbou fosílií i doupat mořských živočichů i stop po jejich aktivitách shodných s dalšími geologickými lokalitami v údolí Ledhujky.

Pojmenování lokality se váže k domku, zvanému Tyrolská chaloupka, který stojí na kamenné podezdívce nad Ledhujkou při vyústění strže do údolí. Domek si zde nechal postavit italský stavební inženýr Bartolleti, který v letech 1873-75 řídil práce při ražbě a stavbě nedalekého železničního tunelu pod Velkými Petrovicemi. Ještě i dnes domek svým stavebním charakterem stále působí exoticky …

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Oldřich Jenka, Stanislav Stařík
 

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1527

Vyhledat místo


CZ