Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Bezděkov nad Metují
  • Obec: Bezděkov nad Metují
  • GPS: 50°30’31.284”N, 16°12’59.652”E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°30'31,284"N
16°12'59,652"E

Lom Kalabon - Na Mýtě

Nejpevnější mořské sedimenty Polické křídové pánve - spongility s "kamennými slunci", odkryté ve starém lomu Kalabon - Na Mýtě.

Lom poskytoval velmi kvalitní a pevný kámen, který z obvyklých typů hornin používaných pro výrobu drceného kameniva i stavebního kamene vynikal svými užitkovými vlastnostmi. Zdejší tzv. spongility (spongilitické vápnité slínovce) byly proto prověřeny ve svých zásobách a jen lomu přilehlé ložisko má objem 9 milionů kubických metrů zásob. Nachází se v prostoru strukturní plošiny východně od údolí řeky Metuje v úseku Mýto – železniční stanice Police nad Metují. Ložisko vrcholí kótou Nad Horkou (484,6 m) a nachází se severně od lomu. Zdejší spongilit je horninově tvořen převážně jemnými zrny křemene a karbonátů, a vysokým obsahem mikroskopických karbonátových a křemitých jehlic mořských hub, a také zlomky schránek řady dalších mořských mikroorganizmů. Tyto spongility mají mimořádné postavení v souboru ostatních křídových hornin vnitrosudetské pánve.

I přes perspektivní podmínky pro možnost dlouhodobé těžby kvalitních surovin byl provoz v lomu Kalabon v 70. letech minulého století uzavřen z obavy, aby k těžbě potřebnými střelnými pracemi nebyla narušena nepropustnost stropu artézkého cenomanského obzoru jako významného zásobníku kvalitních podzemních vod Polické křídové pánve.

Pro snadnou dostupnost a přehlednost geologické a tektonické situace ve vysoké stěně odkryvu je lom Kalabon (Na Mýtě) důležitou a významnou geoturistickou lokalitou v rámci celého Broumovska. Prostor lomu je částečně v soukromém vlastnictví a slouží jako skladovací plocha, skalní lomové stěny náležejí k okolním pozemkům ve vlastnictví státu. Lokalita je po dohodě přístupná na vlastní nebezpečí při dodržování základních bezpečnostních pravidel.

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký a Stanislav Stařík
Fotografie: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1504

 

 

Vyhledat místo


CZ