Lom Kalabon - Na Mýtě

  • Geologie
  • Petrologie

Podloží: Křída
Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
Katastrální území: Bezděkov nad Metují
Obec: Bezděkov nad Metují
GPS: 50°30’31.284”N, 16°12’59.652”E (zobrazit na mapě)

Lom poskytoval velmi kvalitní a pevné kamenivo, které z obvyklých typů hornin používaných pro výrobu drceného kameniva vynikalo svými užitkovými vlastnostmi. Zdejší spongility (spongilitické písčité prachovité slínovce) byly proto prověřeny ve svých zásobách a jen lomu přilehlé ložisko má objem 9 milionů kubických metrů zásob. Nachází se v prostoru strukturní plošiny východně od údolí řeky Metuje v úseku Mýto – železniční stanice Police nad Metují. Ložisko vrcholí kótou Nad Horkou (484,6 m) a nachází se severně od lomu. Zdejší spongilit je horninově tvořen převážně z mikroskopických křemitých jehlic mořských hub a řady dalších mořských mikroorganizmů a má mimořádné postavení v souboru ostatních křídových hornin vnitrosudetské pánve.

I přes perspektivní podmínky pro možnost dlouhodobé těžby kvalitních surovin byl provoz v lomu Kalabon v 70. letech minulého století uzavřen z obavy, aby k těžbě potřebnými střelnými pracemi nebyla narušena nepropustnost stropu artézkého cenomanského obzoru jako významného zásobníku kvalitních podzemních vod polické křídové pánve.

Pro snadnou dostupnost a přehlednost geologické a tektonické situace ve vysoké stěně odkryvu je lom Kalabon (Na Mýtě) důležitou a významnou geoturistickou lokalitou v rámci celého Broumovska. Prostor lomu je částečně v soukromém vlastnictví a slouží jako plocha ke skládce sypkých stavebních materiálů, skalní lomové stěny náležejí k okolním pozemkům ve vlastnictví státu. Lokalita je přístupná na vlastní nebezpečí při dodržování základních bezpečnostních pravidel.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Jiří Kopecký
Foto: Stanislav Stařík, Oldřich Jenka

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1504Zpět na seznam geologických lokalit >

Celkový pohled na lom Kalabon s více než 20 metrů vysokou lomovou stěnou a velkým osypem rozvolněných bloků kdysi těžené křídové horniny.<br />

Celkový pohled na lom Kalabon s více než 20 metrů vysokou lomovou stěnou a velkým osypem rozvolněných bloků kdysi těžené křídové horniny.

Skalní bloky pevných spongilitů v rozměrech i více metrů stále leží pod severozápadní stěnou lomu; jsou zajímavým vzorkem netypické pevné horniny ze souboru křídových sedimentů vnitrosudetské pánve.<br />

Skalní bloky pevných spongilitů v rozměrech i více metrů stále leží pod severozápadní stěnou lomu; jsou zajímavým vzorkem netypické pevné horniny ze souboru křídových sedimentů vnitrosudetské pánve.

V lomu můžete nalézt také neobvykle velký úkaz nazývaný kamenné slunce, vzniklý při těžebních trhacích pracích právě díky vysoké pevnosti zdejších usazených hornin.<br />

V lomu můžete nalézt také neobvykle velký úkaz nazývaný kamenné slunce, vzniklý při těžebních trhacích pracích právě díky vysoké pevnosti zdejších usazených hornin.

Projekt je spolufinancován Evropskou uníí. Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304
Rozvoj cestovního ruchu a geoturistiky v regionu Středních Sudet reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15_003/0000304

Akce na Broumovsku

Nová naučná stezka upozorňuje na geologické fenomény Broumovska

Na méně známé, ale atraktivní lokality krajiny Broumovského výběžku chce upozornit nový projekt Agentury pro rozvoj Broumovska - naučná ste...
Více informací

 
Dialog Café: Návrat sokola krále
16.8. 2018

Čtvrtek 16. srpna 2018, od 18 hodin Sál Kreslírna / Klášter Broumov Sokol – nejrychlejší organismus pl...
Více informací

Komentovaná prohlídka historického centra Broumova
27.7. 2018

Pátek 27. červenec 2018 13:00 - 15:00 Přijďte si prohlédnout historické centrum města Broumova a poslechnout...
Více informací

 
Broumovsko.cz

Toulejte se Broumovskem na turistickém portále www.broumovsko.cz.
Akce, mapy, články...