Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Božanov
  • Obec: Suchý Důl, Božanov
  • GPS: 50°33'49.809"N, 16°16'33.633"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°33'49,809"N
16°16'33,633"E

Broumovské stěny NPR

Hradba Broumovských stěn představuje vysokou skalnatou hranu pískovcové kuesty severovýchodní části Polické křídové pánve.

12 km dlouhý pás Broumovských stěn, představující podle geomorfologického členění okrsek geomorfologického celku Broumovská vrchovina, se táhne v délce přibližně 10 km od Božanovského Špičáku (772 m n.m.) nad Božanovem severozápadním směrem po výrazný ostroh Honského Špičáku (652 m n.m.), tyčící se nad obcí Jetřichov. Samotný hřeben Broumovských stěn tvoří pískovcová kuesta (strukturní asymetrický hřbet), spadající příkrými skalními srázy na severovýchod do Broumovské kotliny a mírně se svažující jihozápadním směrem do Polické pánve. Tyto mírné svahy jsou však rozbrázděny nespočetnými hlubokými skalnatými roklemi, z nichž nejhlubší a snad i nejdivočejší, dokonce s několika jeskyněmi, je Kovářova rokle se značenou turistickou cestou, zařezávající se do pískovcového hřebene pod vrcholem Supí hnízdo (Supí koš) 702 m n.m. a po cca 1 km ústící do údolí Hlavňovského potoka. Z hlediska ochrany přírody byly tyto jihozápadní svahy hřebene Broumovských stěn s pískovcovými roklemi v roce 2009 vyhlášeny Národní přírodní památkou Polické stěny, zatímco území ostrých skalních srázů na severovýchodním úbočí hřebene je již od roku 1956 Národní přírodní rezervací Broumovské stěny. Při návštěvě unikátních přírodních zákoutí Broumovských stěn je proto třeba si uvědomovat a dodržovat pravidla pohybu a chování v chráněných územích.

Další informace:
http://lokality.geology.cz/99http://lokality.geology.cz/3282

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Fotografie: Stanislav Stařík

Vyhledat místo


CZ