Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Karbon
  • Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
  • Katastrální území: Žďárky
  • Obec: Žďárky
  • GPS: 50°28'25.269"N, 16°14'51.255"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°28'25,269"N
16°14'51,255"E

Důl Vilemína ve Žďárkách

Ve Žďárkách na místě zvaném Doly naleznete stopy staré těžby kamenného uhlí na Hronovsku.

Bývalý uhelný důl, opuštěný od dvacátých let minulého století, nalezneme na samé hranici s Polskem v horní části údolí Strouženského potoka asi 1 km východně od severního konce obce Žďárky. Uhelné sloje, těžené na dole, patří dolsko - žďáreckým vrstvám žacléřského souvrství svrchního karbonu. Z celkového počtu šesti slojí byly na dole těženy především dvě stratigraficky nejvyšší sloje, zvané 3. a 4.sloj. Nejstálejší byla 3.sloj (až 2 m mocnosti), nejlepší uhlí měla 4.sloj (stratigraficky nejmladší). Důlní pole bylo otevřeno 360 m dlouhou úpadní jámou hloubenou ve 3.sloji.

Na místě dolu se dnes nacházejí zarostlé zbytky starých odvalů (hald) zaplňujících údolí a jedna důlní budova, v níž je provozováno sezónní turistické občerstvení. Ve vyrubaném materiálu částečně odkrytého odvalu se v železitých pískovcích a šedých jílovcích (lupcích) poměrně bohatě nachází drobné otisky zuhelnatělých karbonských rostlin - především olistění a větviček stromovitých plavuní (rodu Lepidodendron), kmínků stromovitých přesliček (rodu Calamites) nebo řídce i drobných listů kapradin. V okolních údolních sedimentech z rozvětralých pískovců a slepenců se ojediněle vyskytují také úlomky prokřemenělých kmenů permokarbonských dřevin - araukaritů. Asi 400 metrů jihozápadně od bývalého dolu nalezneme ve svahu nad cestou dnes již sotva znatelné zavalené ústí dědičné štoly z dob někdejší těžby, které však lehce najdeme podle trvale vyvěrajícího poměrně silného pramene železité důlní vody, zbarvující kamenité dno potůčku jasně rezavými usazeninami vysrážených kysličníků železa.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/306

Vyhledat místo


CZ