Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Křída
  • Geomorfologické řazení: Polická vrchovina
  • Katastrální území: Božanov
  • Obec: Božanov
  • GPS: 50°30'25.206"N, 16°20'10.134"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°30'25,206"N
16°20'10,134"E

Lom Božanov

Lom Božanov už déle než 100 let poskytuje velké bloky jednoho z nejkvalitnějších pískovců v Čechách.

Je nepochybné, že božanovský pískovec byl získáván nejprve rozlamováním povrchových balvanů v lese jihozápadně od obce a teprve pak v dnešním lomu. Kdy konkrétně byl tento lom založen, se bohužel nepodařilo zjistit, rozhodně však musel existovat už na počátku 20. století.

Božanovský pískovec je převážně béžový, někdy ale až šedobílý nebo naopak až rezavě hnědý. Často obsahuje neostře, ale i ostře ohraničené nepravidelné rezavě hnědé polohy, šmouhy nebo skvrny. Je převážně středně a stejnoměrně zrnitý, místy se ale vyskytují nepravidelně omezené polohy hruběji zrnité. Makroskopicky jsou v něm rozeznatelná zejména světle šedá zrna křemene, bělavá zrna plagioklasů (sodno-vápenatých živců) a růžová až načervenalá zrna draselných živců (ortoklasu). Podle minerálního složení a kaolinizované mezerní hmoty (tmelu) je možné horninu označit za středně zrnitý arkózový pískovec, což potvrzují i výsledky chemických rozborů. Z technického hlediska patří božanovský pískovec k našim nejkvalitnějším pískovcům. V božanovském lomu se těží způsobem blokové těžby za použití lanové pily. Vytěžené bloky o průměrné velikosti okolo 2 m3 se odvážejí na zpracování do moderně vybavené kamenické provozovny v Teplicích nad Metují. Ostatní drobnější vytěžená surovina se zpracovává přímo v lomu na hrubé kamenické výrobky (štípané hranoly a kostky, regulační kámen) a odpad drtí na materiál k posypu a údržbě cest.

Božanovský pískovec měl a má široké uplatnění ve stavebnictví, v architektuře, v sochařství i při obnově památek. Ve velkém rozsahu byl použit na obnovy pražských historických budov – Týnského chrámu, Lichtenštejnského paláce, Trojského zámku apod., na rekonstrukce opláštění a pilířů Karlova mostu. Pro své estetické i technické vlastnosti byl božanovský pískovec použit, a je stále bohatě využíván, i na současné architektonické realizace mnohých moderních budov v Čechách (např. kamenné obklady fasád budov bytového komplexu River Diamond na pražském karlínském nábřeží nebo pražského Hotelu Four Seasons na Starém Městě) i v zahraničí. Nespočetná řada těchto starších i nejnovějších realizací dokládá, že božanovský pískovec byl a zůstává jedním z našich nejvhodnějších a nejkvalitnějších pískovců vůbec.

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík

Lom Božanov provozuje společnost Granit Lipnice s.r.o. a není volně veřejně přístupný. Pro možnost prohlídky s doprovodem sledujte kalendář akcí Geoparku Broumovsko

Podívejte se na VIDEO, jak se božanovský pískovec zpracovává a co všechno z něj zdejší kameníci umí vyrobit. 

Další informace:
Božanovský pískovec (Václav Rybařík) – Granit Lipnice s.r.o. (granit-lipnice.cz)

 

Popis typické horniny:
Pískovec arkózový

Makroskopicky je hornina žlutošedé barvy, střednězrnná s viditelnými zrny šedého křemene a bělavými zrny živců. Má kompaktní texturu. Středně zrnitý arkózový pískovec s převahou křemene a většími klasty (úlomky) křemene, mikroklinu a plagioklasu do 1 mm. Živce jsou poměrně málo alterované, se zachovaným mikroklinovým mřížkováním a srůstovým lamelováním v plagioklasech. Křemenné klasty jsou často silně undulózní až jemně rekrystalované do agregátů drobných subzrn, bez usměrnění. V základní hmotě ojedinělá nahnědlá alterovaná zrna. Poměrně málo akcesorických minerálů (zirkon, granát, muskovit). Tmel mezi zrny není příliš patrný, spíše křemenný.

Petrografický popis: RNDr. Tamara Sidorinová (ČGS), RNDr. Marcela Stárková (ČGS), Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D. (ČGS)


Fotografie: Stanislav Stařík
Mikrofotografie: RNDr. Tamara Sidorinová, ČGS

Vyhledat místo


CZ