Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm
  • Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
  • Katastrální území: Královec
  • Obec: Královec
  • GPS: 50°39'55.037"N, 15°59'30.197"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°39'55,037"N
15°59'30,197"E

Lom Královec

V největším kamenolomu oblasti Žacléřska jsou těženy různé typy pevných vulkanických hornin ryolitového až bazaltandezitového složení.

Lom Královec se nachází 2 km jihovýchodně od obce Královec v západním úbočí výrazného geomorfologického útvaru Vraních hor, v bezprostřední blízkosti státní hranice s Polskem. Představuje činný stěnový osmietážový lom, kde jsou odkryty a těženy pevné vulkanické horniny. Tento lom je názorným příkladem charakteru efuzivních (výlevných) hornin permského ryolitového komplexu, a to v podobě většinou světle růžově hnědého nebo nafialovělého felzitického ryolitu. V okolí Královce tvoří ryolitový komplex morfologicky velmi nápadné těleso s mocností až 400 m a nachází se v nadloží noworudských vrstev. Na těžených horninách je také dobře patrná variabilita minerálního složení, struktur a textur místních hornin, vzniklých v několika fázích pozdně-prvohorního vulkanizmu.

Značená turistická cesta a cyklotrasa prochází v bezprostřední blízkosti lomu po přístupové komunikaci a částí pracovního prostoru s pohybem těžké techniky. Při návštěvě tohoto veřejně přístupného okolí lomu Královec je proto třeba dbát zvýšené opatrnosti a bez povolení nevstupovat do dobývacího prostoru lomu.

 

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Foto: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/3389

Vyhledat místo


CZ