Přejít na hlavní navigaci Přejít na změnu jazyku Přejít na vyhledávání


  • Podloží: Perm, Křída
  • Geomorfologické řazení: Žacléřská vrchovina
  • Katastrální území: Velké Svatoňovice
  • Obec: Velké Svatoňovice
  • GPS: 50°32'14.809"N, 16°2'31.465"E (zobrazit na mapě)

GPS souřadnice:
50°32'14,809"N
16°2'31,465"E

Malé Svatoňovice - bunkr

Unikátní umělý odkryv tektonického kontaktu permských a křídových hornin v zóně Hronovsko-poříčského zlomu.

Vydáte-li se z Malých Svatoňovic po trase někdejší koňské dráhy (dnes cyklotrasa č. 4092) po úpatí Žaltmanu směrem k Sedloňovu, padne Vám do oka hned nedaleko (asi 200 m) za bývalým hornickým učilištěm, na okraji zalesněného svahu po pravé ruce, nepřehlédnutelná pestrobarevná skalní stěna. Je asi 40 m dlouhá a vysoká až 17 m a byla zde odkryta v polovině 80. let 20. století při přípravě staveniště na místě plánované stavby mohutného bunkru. Výkop základové jámy zde odkryl vyjímečný geologický profil s tektonickým kontaktem prvohorních a druhohorních hornin. Tento profil představuje jedinečný výchoz dokumentující styk křídových a permských sedimentů v tektonickém pásmu hronovsko-poříčské poruchy. Po počátečních stavebních pracech byla stavba vlivem historických událostí zrušena a z mohutného stavebního odkryvu se stala cenná geologická lokalita.

V pravé části skalní stěny vystupují červenohnědé permské hrubozrnné slepence až brekciovité slepence trutnovského souvrství, se slabými polohami pískovců (saxon). Na popsané permské slepence v levé (jižnější) části skalní stěny nasedají ostře druhohorní sedimenty perucko-korycanského souvrství svrchní křídy. Ty jsou zde představeny tmavošedými pískovci až prachovci a vápnitými prachovci až slínovci (cenoman). V nadloží této jednotky jsou pevné světle šedé až namodrale šedé prachovce s křemito-vápnitým tmelem, řazené již ke spodnoturonskému bělohorskému souvrství.

Na lokalitě je umístěna informační tabule s přehledným popisem celého profilu.

Z archivního materiálu vypracoval: Stanislav Stařík
Fotografie: Stanislav Stařík

Další informace:
http://lokality.geology.cz/1442

 

 

Vyhledat místo


CZ